Archive for category Uncategorized

CityParkering

Til rette vedkommende i City Parkering A/S

Jeg har modtaget påmindelse vedr. kontrolafgift, som jeg, efter sigende, ikke skulle have betalt.
Først og fremmest er der en årsag til, at den ikke er betalt, nemlig at jeg ikke har modtaget nogen, og stiller mig fuldstændigt uforstående overfor denne henvendelse ?

Det er der en simpel årsag til, nemlig at hverken jeg, eller min bil (AH 14 108), har opholdt mig på omtalte adresse, på nævnte dag og tidspunkt.
Med andre ord bestrider jeg rigtigheden af denne kontrolafgift.

Jeg skal derfor udbede mig billedmateriale som DOKUMENTERER at omtalte automobil skulle have været placeret på omtalte adresse (Ålekistevej 192-196) på omtalte dato (2 Nov 2016 kl. 05.21).

Regner med at høre yderligere fra jer i denne sag.

Hurtigt autosvar:

Tak for Deres mail, som nu bliver videresendt til rette vedkommende.

Vi har pt. en ekstraordinær lang sagsbehandlingstid på op til 15 uger. Sagsbehandlingstiden kan variere afhængig af antallet af opgaver på kontoret.
Er der tale om første-  eller andengangsindsigelse vedrørende en parkeringsafgift, vil De modtage et skriftligt svar retur med posten fra City Parkeringsservice A/S. Indtil da sættes betaling af parkeringsafgiften i bero.
Er der tale om en indsigelse ud over første- og andengangsindsigelse, vil denne ikke blive besvaret af City Parkeringsservice A/S.
Ved sager, der allerede er overdraget til advokat eller inkasso efter betalingsfristens udløb, vil De modtage henvendelse fra enten vores advokat eller det inkassofirma, som sagen er overdraget til.

Svaret tog, ganske rigtigt +15 uger…..

Som det jo TYDELIGT fremgår (AH 14 108)

Kontrolafgift 359706247731

En simpel søgning på nummerplade AY 14 108 udviser:

AY14108

Som sådan set svarer pænt til bødeforlæg:

Der er jo tale om en Honda (og ikke min Fiat) – mit bud ville jo være en tastefejl, på den elektroniske gadget, der benyttes til at udskrive bøder – H og Y ligger lige ved siden af hinanden…

Tastatur

Så jeg måtte jo skrive til dem igen (nu anden gang – sidste gang, som de jo HAR advaret mig om)

Jeg har 9 Marts d.å. modtaget svar (afvisning) fra CityParkering vedr. min indsigelse omkring overnævnte kontrolafgift.

Jeg har ikke parkeret på Ålekistevej +/- 3 måneder fra omtalte dato (2 Nov. 2016)
Dette fastholdes !

Jeg udbad mig billeddokumentation i samme omfang, og har da også modtaget helt utroligt dårlig billeddokumentation, i form af uskarpe og mørke billeder. 
Jeg vil dog imødese evt. kommende henvendelser i denne sag med sindsro, da fremsendte billeder under ingen omstændigheder kan dokumentere, at det er min bil, der er på fremsendte foto. 
Det er IKKE en Fiat Punto (min bil) på billederne, kontrolafgiften skriver dog også at der er tale om en Honda. I sagens natur har jeg aldrig set dette bødeforlæg.
Det (MEGET DÅRLIGE) billede af nummerpladen viser dog også, set med mine øjne, at der er tale om nummerplade AY 14 108, og IKKE min nummerplade AH 14 108.
I jeres afgørelse gør CityParkering (repræsenteret ved Jesper Reimer-Dahl) opmærksom på at CityParkering afviser min indsigelse, og derfor fastholder jeres påståede kontrolafgift, som jo derfor nu vil gå til inkasso 16 Marts 2017.
Jeg kan simpelthen ikke forstå at CityParkering automatafviser indsigelser uden overhovedet at se på henvelsen. Blot 30 sek. undersøgelse af dette MÅ føre frem til den konklusion, at der er tale om en fejl.
 
Dette er anden henvendelse/indsigelse, og ud fra min første henvendelse kan jeg forstå at I også vil behandle denne henvendelse, hvilket jeg gerne vil udbede mig en bekræftelse på (også ud over det automatsvar jeg får i forbindelse med denne henvendelse), da jeg gerne vil vide om jeg kan forvente inkasso/retsag i denne sag – da jeg i sagens natur IKKE har tænkt mig at betale kontrolafgift ud fra jeres seneste henvendelse.

For god ordens skyld ville jeg anbefale at I også vurderede evt. tiltag mod ejeren af AY14108, da jeres dokumentation formodentligt ikke engang ville kunne holde i en retssag, selv om det rent faktisk var det korrekte/implicerede køretøj, der var på billederne.

Jeg er virkeligt duperet over jeres tekst: “Som det fremgår af den vedlagte fotodokumentation, har køretøjet med registreringsnummer AH14108 holdt parkeret på privat område” – hvordan i himlens navn fremgår det dog ud fra det ? For god ordens skyld skal jeg indskyde at ‘H’ og ‘Y’ ligger umiddelbart ved siden af hinanden på et tastatur, at jeg tror jeg parkeringsvagt har fået tastet forkert på den mobile enhed der registreres på, og at ét minuts indsats på nettet viser at AY14108 netop ER en Honda.

Jeg er dog glad for fremsendte dokumentation – nu har jeg da i hvert fald fået sikkerhed for at der absolut intet er at komme efter i forbindelse med omtalte kontrolafgift.

Første gang kan jeg acceptere en fejl, men når CityParkering ukritisk og uden nogen form for kontrol afviser indsigelser, så jeg skal bruge tid og negativ energi på den forsatte behandling, må jeg erkende at min anerkendelse af jeres virksomhed er kraftigt dalende, stort set ikke eksisterende. I skal være mere end velkomne til at kompensere for dette indtryk.

For god ordens skyld er vedhæftet 3 billeder:
1. Jeres billede som, i mine øjne, tydeligt (hvis man kan tale om tydelighed i jeres dokumentation) udviser at der IKKE er tale om mit køretøj AH14108
2. Et tastatur, hvor placering af ‘H’ og ‘Y’ er vist – TYDELIGT og KLART (i modsætning til jeres dokumentation)
3. Et internet-opslag på AY14108 – en Honda !

Jeg må undskylde overfor Thomas Larsen – det er meget mod min overbevisning at lave disse leder-kopier, men jeg føler virkeligt ikke at det er rimeligt at CityParkering ikke undersøger henvendelser overhovedet, men pr. automatik bare afviser, og truer med inkasso og yderligere retsinstanser.

For en sikkerheds skyld fik CityParkering også lige en anbefaling på TrustPilot.dk

Der gik denne gang én time, i modsætning til de +15 uger, den forrige behandling tog, før de endelig kom til fornuft:

Skriv en kommentar

Kontanthjælpsloft, igen igen…

Så har politikerne kastet sig over dette emne igen !

Som sædvanligt, fristes man til at skrive, står de to store politiske fløje og peger fingre af hinanden. Jeg føler virkeligt bare ikke at det er de samme folk politikerne taler om, når de påpeger fejl og dårligdomme ved modstandernes synspunkter.
For naturligvis kan man ikke have folk på kontanthjælp, som ikke gider at tage et job, fordi gevinsten ved at tage et job, ganske enkelt ikke er stor nok, eller fordi det pågældende job ikke passer ind i vedkommendes uddannelse eller lyster til beskæftigelse.
OG naturligvis nytter det ikke at have (socialt) udsatte (værende sig handicappede(og straks vil graden jo også spille ind), psykisk/psykosomatisk, militære veteraner OG en masse andre grupper) inde i samme gryde, som folk, der godt kunne udfylde et arbejde – af en eller anden art.
Socialt bedrageri skal altid bekæmpes – det er vores fælles system, og ingen skal kunne snylte på det. Der skal gøres op med tanken om at have ret til en ydelse eller et tillæg, fordi man i sin subjektive vurdering mener at det er OK i lige denne (læs: min) situation.
Helt konkret har vi det sidste indgreb fra politisk hold ang. kontanthjælp. Jeg kan sagtens se hvad det er man ønsker at opnå, men også at man rammer en helt masse andre mennesker, som burde være sikret at vores velfærdssystem. Umiddelbart tror jeg at man, som minimum, bliver nødt til at adskille/opdele folk i kontanthjælpssystemet sådan, at det er helt klart hvem der er i stand til at udfylde et arbejde (og her skal der ses bort fra uddannelse og hvad man mener, man er sat i verdenen for at lave, og, for den sags skyld, har lyst til at lave), og hvem der ikke er – sidstnævnte må ud af kontanthjælpspuljen, og ind i en dertil indrettet gruppe (ny, hvis systemet ikke har denne mulighed i dag).

Jeg holder meget af det danske velfærdssystem (eller tanken bag den), men mener bestemt også, at der er en gruppe mennesker, som (mis-)bruger denne ordning, og vi have fat i disse, for ikke alene ødelægger de det for de folk, der har brug for disse ordninger, de ødelægger det også for de folk, der betaler til systemet, og mister lysten til at bidrage til det, slet og ret fordi der er en del indlysende misbrug af ordningerne.

Skriv en kommentar

Landmænd genererer underskud pga konflikter

Der er lidt tragisk at læse at landmænd kommer til at køre med underskud, fordi deres afregningspris er faldet med én krone pr. kilo. Det ville jo betyde nul og niks, hvis danskerne skulle slippe hele 5 kroner mere kiloet.  Sådan forholder det sig bare ikke. Fordi alle mellemled ikke kan finde ud af hvad deres avance skal være, men kun sætte den, ud fra varens pris, hvor den nu engang er i kæden. 5 kroner mere til producenten vil jo formodentligt fordoble forbrugerens pris i detailbutikken, hvorfor det ikke længere hænger sammen. Præcist samme problem man står med, når man hører om kaffeplukkernes usle lønninger, men problemet er stort set uløseligt.

3 kommentarer

Prioritering af ordensmagtens ressourcer

Det samme hver gang !
Ingen tvivl om at det er forkasteligt at politiet ikke undersøger indbrudssituationer, hvor det skønnes at der ikke er stjålet for mere end kr. 100.000.
Men når dét så er sagt, er det meget fortvivlende at se politikerne, igen, stå fuldkomment uforstående overfor det netop fremlagte faktum. Det er og bliver dem selv, der står for de økonomiske rammer for ordensmagten. Så er der tale om at grænsekontrollen er underprioriteret, og politikerne vil straks se ressourcer flyttet til dette område. Altså lige til det påvises at færselskontrol ikke foretages løbende, ja – eller at de ikke kaster sig frådende over alle indbrud, er mere aktive overfor ulydige ciklister, den administrative behandling har meget lange ventelister o.s.v.
Det ER og BLIVER politikerne, der udstikker rammerne, og de er ALENE ansvarlige, hvis de midler der tildeles, ikke er tilstrækkelige.
Man får, hvad man betaler for.

2 kommentarer

EU vil afskaffe kanelsneglen – eller vil de ?

Ro på kanelsnegl-elskere.
Bagere kan bruge ægte kanel (Cinnamomum Verum, med minimalt kumarin), frem for den langt billige kassia-kanel, som naturligvis bruges i dag – af økonomiske årsager. I bund og grund handler dette tiltag om at produktionen undlader at benytte et potentielt skadeligt produkt, som kan erstattes af et – ja, dyrere – alternativ, men som så til gengæld ikke er skadeligt – og om forbrugere skal smide nogle få basseører yderligere efter deres kanelsnegl, mod at få et mindre skadeligt produkt indenbords, ja – det vil jeg tro, de overlever.
Det handler altså ikke om at afskaffe kanelsneglen, men om at sikre at produktet ikke er mere sundhedsskadeligt, end godt er !

For en gang skyld synes jeg EU arbejder i den rigtige retning.

1 kommentar

Det anonyme brev til Skattesagskommissionen

Vestre Landsret,
Att.: Skattesagskommissionen,
Gråbrødre Kirkestræde,
8800 Viborg.

Jylland, den 17. september 2013.

Vedr. afhøringerne i skattesagskommissionen.

Hermed skal jeg tillade mig at rette henvendelse til Skattesagskommissionen med en viden som jeg indtil nu har holdt for mig selv, men sådan som afhøringerne har formet sig, kan jeg ikke længere holde min viden for mig selv.

Jeg er ansat sekretær på det man vel kalder et stort advokatkontor i provinsen. Jeg deler kontor med en anden sekretær som er sekretær for en af indehaverne i advokatfirmaet.

På et tidspunkt får min sekretærkollega af sin chef en noget mærkelig opgave. Hun får udleveret en bærbar pc som hun skal bruge til en speciel opgave, og hun får til opgave at oprette en ny e-mail adresse. Jeg får ikke på det tidspunkt noget at vide om hvilken opgave der er tale om, og det hele foregår med et hidtil uhørt hemmelighedskræmmeri.

På et tidspunkt får jeg dog at vide af min sekretærkollega, at det er noget der skal bruges i en valgkamp.

Min sekretærkollega arbejder ofte på opgaver, og hun modtager en del notater fra sin chef.

​På et tidspunkt blev min nysgerrighed så stor, at jeg i en pause, og hvor jeg var alene på kontoret, startede den pågældende computer op, og så hvad der var på computeren af dokumenter.

Der var ved at blive udarbejdet et notat, og der var en hel række e-mails til den nye e-mail adresse.

På det tidspunkt havde jeg fået min nysgerrighed stillet, og jeg tænkte ikke videre over hvad det drejede sig om.

Men på det tidspunkt sagen om Skattesagen begyndte at rulle i pressen, blev min nysgerrighed tirret, og jeg bestemte mig for, mens jeg en dag var alene på kontoret, at tage en kopi af alt hvad der var på computeren. Alle filerne har jeg gemt på et usb-hukommelsesstick.

Efter at have haft lejlighed til at læse alt det der var på hukommelsessticket fik jeg en fornemmelse af, at her var der noget der var helt galt. Men jeg turde ikke dele min viden med nogen, idet jeg selvfølgelig var bange for at blive fyret, hvis nogen fik viden om hvad jeg havde gjort og at jeg brød min tavshedspligt.

Efter nogen tid henvendte jeg til en jurist i min faglige organisation og fortalte ham om hvad der var passeret. Han var mildest talt chokeret, og opfordrede mig til at få offentliggjort min viden på en eller anden måde. Men jeg afslog hans forslag, idet jeg er glad for mit job, og selvfølgelig ved, at jeg ikke vil få ansættelse i advokatbranchen efterfølgende, hvis jeg bliver fyret som følge af at jeg har brudt en tavshedspligt.

Juristen accepterede min holdning, og vi blev enige om at afvente. Måske kom sandheden frem på en anden måde.

Efterfølgende har jeg jo så kunne konstatere, at sandheden ikke er kommet frem – tværtimod.

Jeg har efterfølgende talt med den ovenfor nævnte jurist, som anbefalede mig at vente med at offentliggøre min viden og dokumentation, indtil alle havde givet forklaring i Skattesagskommissionen, idet de – med juristens ord – “har godt af at blive stegt i deres eget fedt.”

Jeg er bekendt med at jeg mister mit arbejde og ikke får arbejde som advokatsekretær igen, når jeg offentliggør min viden og dokumentation, og det er selvfølelig trist, når man er glad for sit arbejde. Men jeg kan ikke leve med, at nogle få personer forsøger at føre os alle sammen bag lyset. Der går grænsen.

Hvis, eller rettere når jeg bliver fyret, vil jeg finde ud af, hvordan jeg ka sælge min viden og dokumentation, således at jeg på den måde får kompensation for mit indtægtstab som advokatsekretær. Overvejer at udgive min viden og dokumentation i bogform.

Men for at Skattekommissionen forhåbentligt kan komme mig i forkøbet og få sandheden frem, vil jeg oplyse følgende:

  • Det notat, som BT anfører at være et substansnotat udarbejdet af Simon Andersen, er i flere versioner udarbejdet af en af indehaverne i det firma hvor jeg arbejder.
  • Notatet er udarbejdet efter anmodning fra et ledende Venstre medlem.
  • Der er tilgået vores kontor en lang række mails med bilag til brug for udarbejdelse af notatet. Disse e-mails er tilgået vores kontor fra Venstres sekretariat og fra Venstres pressetjeneste.
  • De e-mails vores kontor har modtaget, har været vedlagt en lang række filer/bilag. Af påtegningerne på disse bilag fremgår, at en lang række af dem har været omkring Skatteministeriet/Departementet.
  • Nogle presseklip med udtalelser af Helle Thorning-Schmidt har vi fået fra Skatteministeriet, men kan se, at presseklippene er samlet af BT.

Som det fremgår af ovennævnte ønsker jeg indtil videre at være anonym, og håber at sandheden kommer frem i Skattesagskommissionen, således at jeg kan forblive med at være anonym.

Men kommer sandheden ikke frem, på grund af de mange løgnagtige forklaringer der er blevet afgivet for Skattesagskommissionen, vil jeg på en eller anden måde træde frem, og sørge for, at de pågældende “bliver steg i deres eget fedt.”

Denne skrivelse er stilet til Skattesagskommissionen. Men for at sikre mig, har jeg overgivet en kopi af skrivelsen til juristen i min faglige organisation. Jeg overvejer at give en kopi af skrivelsen til en seriøs journalist, som kan holde helt tæt indtil Skattesagskommissionen har gjort sit arbejde færdigt. Men jeg vil ikke kunne beskyldes for, at jeg ikke advarede i rette tid.

Med venlig hilsen

Den anonyme

Skriv en kommentar

Fra regeringsgrundlaget

Kuldsejlede projekter:
Betalingsring
Trepartsforhandlinger

Igangværende projekter:
Skattereform

Hele tiden forsøge at holde enhedslisten i nogenlunde godt humør, uden at give dem noget

Skriv en kommentar