Arkiv for juni 2012

Politisk hykleri på første klasse – Jesper Petersen (SF politisk ordfører)

Lad mig fra start sige – jeg har intet at påpeje overfor Villy Søvndals brug af privatfly – jeg er sikker på at omstændighederne omkring dette valg er helt på sin plads!
Hvorfor jeg er nødsaget til at reagere må være når Jesper Petersen, SF’s politiske ordfører, tilbage i 2009, kritiserede daværende vicestatsminister Lene Espersen (C) for at have chartret privatfly hjem fra Portugal, i forbindelse med at Anders Fogh Rasmussen (V) forlod posten som statsminister, men i dag har han derimod ingen problemer med at Villy Søvndal benytter privatfly hjem fra sin ferie, og så hopper kæden af, for hvor er logikken i det ?
Dengang sagde han: Overalt i den offentlige sektor skal man skære ind til benet, men uden at blinke kan man bruge 180.000 kr. på at få Lene Espersen hjem fra Portugal, Det var jo ikke en kæmpe overraskelse, at der skulle udpeges ny statsminister, så jeg har svært ved at forstå, at det var nødvendigt at bruge en mindre formue skattekroner på et privatfly.
Nu forsvares Villy med: Det kan man slet ikke sammenligne. Som sagt holder Villy Søvndal sin ferie oven på en turbulent tid. Og han har været meget påpasselig med ikke at bruge for mange penge på sine rejser. Men jeg tror, at vælgerne sætter pris på, at han kommer til sine møder, og at han generelt er meget sparsommelig.

Hykler !

Er der ikke stadig behov for at skære ind til benet i den offentlige sektor ?
Var det en kæmpe overraskelse for Villy, at han skulle hjem til et møde i Strasbourg?

Den går altså ud over min fatteevne, men forklarer strålende hvorfor borgerne i Danmark er ved at gå til i politikerlede…..

Skriv en kommentar

Det er en stor sejr for alle, som ønsker mindre overvågning

Kulturministeren blæser til kamp mod piratkopiering – so far, so good !
Ekstra morsomt bliver det når man læser enhedslistens argumentation FOR de forskellige tiltag, bl.a. omkring tankerne om at afskaffe den såkaldte ‘brevmodel’, som kort fortalt går ud på at der sendes advarselsbreve ud til folk, som har brugt deres internetforbindelse til ulovlig fildeling.
Enhedslisten siger, med udsigt til at få denne ordning fjernet: Det er en stor sejr for alle, som ønsker mindre overvågning og et frit internet, at brevmodellen nu er taget af bordet.

Enhedslisten stemte FOR det nyligt vedtagne forslag som giver SKAT lov til at ransage privatgrund, en tilladelse ikke engang politiet har.

Skriv en kommentar

Riogate, min bare….

Man kan godt mærke på medierne, at de er ved at være godt trætte af at belyse den siddende regerings hylende inkompetence – igen og igen.
Så man har med kyshånd taget imod den store skandale, nemlig at Lars Løkke Rasmussen (LLR), efter at hans datter har været i USA et år, og LLR benyttede det meget omtalte møde i Rio, til at besøge den familie, datteren har boet hos – når han nu alligevel var i området. Jeg tror stort set de fleste ville have ageret på samme måde. Der er vel heller ikke ret mange der ikke har planlagt dette, mindst en måned i forvejen ? Denne rejse var også planlagt, og udmeldt, i forbindelse med de igangværende forhandlinger med regeringen, ovenikøbet i meget god tid.
At begynde at hyle op over at rigets sikkerhed er i fare, og at hele DK’s forsatte velfærd står og falder med LLR’s deltagelse i nogle politiske forhandlinger er at skyde langt over målet. LLR er leder af venstre, og sidder i opposition. Det er regeringen, der er ansvarlig for disse forhandlinger. Det er regeringen der partout vil have disse forhandlinger igennem før folketingets sommerferie, kun for at undgå at komme til at sidde og skulle forhandle skat i det ene lokale, og finanslov i et andet lokale – samtidigt, da det parlamentariske grundlag, repræsenteret ved enhedslisten, uden tvivl vil trække forhandlingerne om statens finanser mere i deres retning, jo mere deres kernevælgere rammes af skatteforhandlingerne . Det er regeringen, der udstikker retningslinierne for forhandlingerne. Ingen kan vel sidde og påstå at disse forhandlinger var lige ved at være afsluttet, og at det kun var små nuancer, der manglede at blive glattet ud ? Nævner blot en bagatel omkring rentefradrag på bolig, og ejendomsbeskatning, samt det faktum at verdens højeste skattetryk alene får mange til at fravælge DK !
At dette skulle vende hele det politiske billede, er mig meget svært forståeligt. Det er regeringen, der har lovet gud og hver mand alt hvad de kan begære og at det udelukkende vil koste naboen. Det er regeringen, der sidder med en masse vælgere med bristede forhåbninger til dem, de har stemt på. At tro at det halve DK pludseligt glemmer dette, og massevandrer mod liste A, vil jeg mene er at skyde endog noget over målet, men det vil de kommende meningsmålinger jo vise – men flyttes noget nævneværdigt vil jeg mere tilskrive det mediernes beklageligvis store magt, hvis denne historie bliver ved med at kunne blive dækket, som den store skandale. Venstre er jo heller ikke eneste borgerlige alternativ til den siddende undskyldning for en regering.
Det eneste der kommer ud af denne sag, er endnu mere politikerlede, for ingen almindelige danskere kan se et problem i dette, andet end at man ikke orker, hele tiden at skulle se modpartens politikere stå og argumentere for hvorfor det nu er helt forfærdentligt, hvad den politiske modstanden nu har foretaget sig.
For mit vedkommende har denne historie intet flyttet, og jeg kan ikke se noget som helst problem i det lille ophold i forbindelse med en tur, til den anden side af jordkloden – det er vel ovenikøbet den mest CO2-venlige løsning, frem for at skulle fyre to flyrejser af, stort set til samme område ? De utallige løftebrud fra regerings side er jo et langt større problem overfor deres vælgere, end om en forhandling blev afbrudt én dag eller to, før de måske kunne – hele tiden skal man have med i betragtning, at disse forhandlinger ikke stod lige foran det store gennembrud.

Vidste Corydon, at LLR skulle rejse 17 Jun – ja
Vidste Corydon dette lang tid før afrejsen – ja
Vidste Corydon at rejsen til Rio gik via USA – ja
Vidste Corydon at det skyldes at LLR skulle hente sin datter – ja

Kunne man måske få Thomas Jensen (A) og Jesper Petersen (F) til at stikke piben ind igen ? Næppe

Er dette totalt ligegyldigt mediefnidder – bestemt

Var alle i DK bedst tjent uden denne type mediehistorier – definitivt ja

Skriv en kommentar

SKAT, nu også med adgang til privatgrunde

Folketinget har nu vedtaget en ny lov, som giver skat mulighed for at trænge ind på private grunde, hvis der er byggeaktivitet på pågældende grund.
Sagens kerne her er Grundlovens § 72:
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.”
I og for sig er der jo ikke noget galt i at vedtage en lov, som netop omtales som undtagelse i netop grundloven, men….
Folketinger HAR en tendens til at ty til disse midler fra tid til anden, når de står med en prekær situation, man gerne liiiige vil kunne håndtere – so far so good…
Mine betænkeligheder kommer, når udøverne af loven skal til at praktisere deres nye beføjelser. Sidst det blev et problem, i mine øjne, var da en kvinde, Camilla Broe, skulle udleveres til USA i forbindelse med en verserende retssag ang. narkokriminalitet. I mine øjne skal der ikke være nogen tvivl om denne kvindes skyld, men det er en anden sag. Mit problem opstår når de danske myndigheder benytter sig af terrorlovgivningen til at få hende udleveret til USA, for hun har ikke udøvet terror – hvordan dog det ? Hvis vores lovgivning ikke giver mulighed for at udlevere en borger til et andet land, af den ene eller anden grund, skal dette respekteres, og ikke forsøges bøjet og drejet vha en eller andet teknisk finurlighed.
Hvad nu hvis SKAT, under en helt almindelig ransagelse på privat grund, tilfældigvis falder over en anden ulovlighed, måske af helt anden karakter, og SKAT, måske, ovenikøbet var blevet opfordret til denne undersøgelse, af en anden myndighed ? Her kan være tale om socialt bedrag, ulovlig virksomhed, alternativ form for livsførelse (på kant med lovgivning) o.s.v. Lov skal holdes, men hvis man er beskytte af lovgivningen, skal dette også respekteres.
Jeg kan ikke lide disse særlovgivninger, men den er nu vedtaget – af et flertal i folketinget, så nu er det så dansk lov, og jeg er modstander af at dette skal sendes til folkeafstemning, for vi har nu engang en folkevalgt forsamling, som varetager dette for borgerne. Har folketinget vedtaget en lov, er den gældende til at andet flertal laver loven om.
Håber inderligt at SKAT er deres opgave voksne, og at vi aldrig kommer til at se sager, hvor disse nye rettigheder bliver misbrugt.

, , ,

Skriv en kommentar

Ny trafikaftale, med 1 mia til kollektiv trafik

Kære politikere, nu skal I bare høre…..

Der ER nemlig flere gode grunde til at jeres tiltag IKKE vil virke.
Når I vælger at sænke priserne UDENFOR myldretiderne, vil den almindelige hårdtarbejdende (for at bruge jeres egen kliché) dansker kun opleve, at prisen, sædvanen tro, vil stige igen næste år (senest).
Der ER nemlig en grund til at folk kører med kollektiv transport i myldretiden, og det er at de skal BRUGE den kollektive transport der !
Hvorfor skulle en eneste stille personbilen i garagen og vælge bus/tog/metro med den indgåede aftale ?

Noget så banalt som børnepasningsordninger følger jo IKKE med. Der er de traditionelle åbningstider, og det er forældre nødt til at indordne sig under. Så de kan ikke flytte deres arbejdstid nævneværdig, og derved opnår en minimal fordel den ny aftale.

Der snakkes rigtigt meget fra regerings side om at det er folk i arbejde der især skal forsøges at gøre ting lettere og billigere for – det er ikke lige det, dette tiltag afspejler.

Én ting skal I dog roses for – der skal forsøges med andre togtyper, ikke ny-opfindelser (IC4, regionaltog og Metro, for bare at nævne nogle), men gennemprøvede løsninger, som virker (!) andre steder. Man kan så spørge om det moderne og visionære i dette tiltag, men det er trods alt bedre end det sædvanlige – sætte det i udbud, og vælge den billigste løsning, også selv om den valgte leverandør skal opfinde den dybe tallerken på området – fra scratch!

Har iøvrigt bemærket at finansiering af dette kommer fra den kuldsejlede betalingsring – selv om det var MIN opfattelse at denne skal skabe INDTÆGTER ? Hvor kom de penge fra ?

Skriv en kommentar

Frafaldne S/SF-stemmer, som er gået til V efterlyses

Morten Dahlin går søndag formiddag ud på Facebook og leder efter en frafalden S/SF-vælger, som ville stemme V i dag. Ved ikke om hans egentlige formål var at kunne melde tilbage til baglandet at ikke én reagerede på denne opfordring (det specielle valg af tidspunkt kunne tyde på det), men det gik i hvert fald ikke sådan. 9 minutter før første mand meldte sig !

Skriv en kommentar

Fra regeringsgrundlaget

Kuldsejlede projekter:
Betalingsring
Trepartsforhandlinger

Igangværende projekter:
Skattereform

Hele tiden forsøge at holde enhedslisten i nogenlunde godt humør, uden at give dem noget

Skriv en kommentar

Handicapkonventionen F32-debat i folketing 7 Juni 2012

7 Juni 2012 – Folketinget – F32 er under debat. Udviklingshæmmede, og adgang til sundhedssystemet er under debat. Et stort set enigt folketing, regering, som opposition, står og klapper hinanden på skuldrene !

Handicapkonventionen

Artikel 25
Sundhed
Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den HØJEST opnåelige sundhedstilstand uden diskrimi­nation på grund af handicap. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har adgang til sundhedsydelser, som tager hensyn til køn, herunder sundhedsrelateret rehabilitering.

Deltagerstaterne skal i særdeleshed:
a) give personer med handicap det SAMME udbud af sundhedsydelser og -ordninger af samme kvalitet og standard gratis eller til en overkommelig pris, som gives til andre, herunder inden for seksuel og forplantningsmæssig sundhed samt gene­relle folkesundhedstilbud.

Danmark har tiltrådt denne konvention. Artikel 25 og underpunkt a) er, efter MIN opfattelse, i DIREKTE stid med hinanden, og de faktiske realiteter.
FORDI…
HØJEST opnåelige sundhedstilstand og SAMME udbud af sundhedsydelser og -ordninger ganske enkelt ikke harmonerer med kommunernes forvaltning indenfor området – her er det UDELUKKENDE økonomi, der ligger til grundlag for afgørelser.
HØJEST opnåelige sundhedstilstand og billigst mulige løsning KAN ikke hænge sammen ! Kvalitet koster, så derfor er det skønlitterært verbalgylle og regulært at stikke borgerne i Danmark blår i øjnene ved at påstå at de får den HØJEST opnåelige sundhedstilstand – FOR DET ER EN LODRET FORKERT INFORMATION.

Danskerne har ikke RET til en vis standard af behandling, da reglerne på området er så flexible at selv de mest erfarne advokater må give fortabt, og erkende at man, som borger i Danmark, hvis man skal trække på det højt profilerede velfærdssystem f.eks. i forbindelse med rehabilitering, helt er overladt til en kommunes forvaltning og vurdering – som udmønter sig i afgørelser, helt uden afsæt i de lægefaglige vurderinger.

Skriv en kommentar