Archive for category Kommunalt

Alternativet vil forbyde forværkeri for private

Alternativet vil i stedet lade det være en kommunal opgave at forestå afskydning af fyrværkeri.
Gad vide om det så er en garanteret ret ?
Gad vide om omfang bliver indlemmet i den kommunale valgkamp ?
Gad vide om der kommer en seperat fyrværkeriskat, eller om den opkræves kommunalt over udligningsordningen – det kan jo heller ikke passe at udkantsdanmark ikke får samme muligheder for at se afskydning af fyrværkeri ? ThyregodOraklet vil måske have flytte al festligholdelse af nytår UD af storbyerne

Husk at det i forvejen ER ulovligt at skyde fyrværkeri under ikke forsvarlige forhold !

Skriv en kommentar

Ziminos arvtager (Amagerbladet uge 13, 2016)

AF CHEFREDAKTØR JAN JEPPESEN

TÅRNBYS BORGMESTER Henrik Zimino behøver ikke lede med lys og lygte efter sin arvtager i den socialdemokratiske gruppe. Camilla Schwalbe og Allan Andersen er kørt i stilling til at overtage depechen, når bykongen på et eller andet tidspunkt meddeler, at han ikke genopstiller ved kommunalvalget i 2017. Timingen er vigtig. For Henrik Zimino. For efterfølgeren. Og for Socialdemokraterne. Zimino kan gøre sin efterfølger en tjeneste ved at gøre vejen frem mod kommunalvalget så lang, at den nye borgmesterkandidat kan slå sit navn fast hos vælgerne. For partiet er det essentielt at bevare borgmesterposten. Og derfor giver det ingen mening at gamble og måske gøre en ende på uafbrudt socialdemokratisk styre i kommunen, hvis borgmesterkandidaten in spe får alt for kort snor til at føre personlig valgkamp. Camilla Schwalbe er udpeget som forhåndsfavorit. Hun blev valgt som nummer ét på den socialdemokratiske liste forud for valget i 2013, og hun har flere gange afvist, at hun vil opstille til Folketinget.
Jeg vover alligevel pelsen ved at pege på skoleudvalgsformand Allan Andersen som en outsider. Han er en tro partisoldat og har efterhånden været i gamet i mange år. Han han ligner også mere en borgmesterkloning af Zimino end Schwalbe. Bemærkelsesværdigt – og det kan være et tilfælde – er Allan Andersen set ved flere officielle repræsentationsopgaver i følgeskab med Zimino. Kabalen er sandsynligvis allerede lagt, og det kommer næppe til et kampvalg, men spekulationerne om Ziminos arvtager er begyndt og stopper først, når Zimino meddeler, at han vil nyde sit otium efter en lang og ganske glorværdig borgmesterkarriere.

Skriv en kommentar

Hvordan varetages borgernes interesse under Ziminos administration

I forbindelse med den ulykke vores familie blev udsat for i 2010, og den efterfølgende kamp for at få vores søn genoptrænet, vil jeg lige her, op til kommunalvalget, komme med lidt erfaringer/erindringer fra vores kamp med Tårnby kommune, som jo viste sig at være en af de største modstandere, i forbindelse med den meget lange kamp for at få den fornødne genoptræning. 6 punkter står mejslet i min hukommelse, og dem MÅ jeg simpelthen dele med jer. ALLE kan få brug for den genoptræning vi stod og manglede (f.eks. i forbindelse med blodprop, hjerneblødning eller trafikuheld), men ikke kunne få bevilget af Tårnby kommune.

1. CSV/Frankrigsgade (Center for Specialundervisning for Voksne) blev på første møde tilbudt som behandling fra Tårnby kommunes side..
Behovet (dokumenteret) var intensivt kognitivt genoptræningsforløb, primært styret af Neuropsykolog – Center for Hjerneskade blev anbefalet.
Iøvrigt indledte repræsentant for Tårnby kommune mødet med: “Som udgangspunkt er jeg sendt afsted med et nej”, hvilket dog må stryges af referat, for at Tårnby kommune kunne godkende referatet. På mødet udtales også:  “Tårnby kommune har fravalgt CFH af økonomiske årsager”.

teammøde hvidovre

2. ”Kommunikationscentret har modtaget en henvendelse fra Sebastian **********. For at kunne behandle henvendelsen har vi brug for yderligere oplysninger. Sebastian *********** har derfor givet samtykke til, at Kommunikationscentret indhenter disse hos jer.”

Ballerup
Vi har aldrig rettet henvendelse til Kommunikationscentret om dette, tværtimod afviste vi, fra første færd, dette tilbud fra Tårnby kommune, og der er aldrig givet samtykke. Faktuelt falsum. Denne skrivelse er udarbejdet fra Kommunikationscenteret og er stilet direkte til Hvidovre Hospital, der tager kontakt til os, da de ikke kan få denne anmodning til at stemme overens med vores tilkendegivelser til hospitalet.
Kommunikationscentret er personalemæssigt bemandet med 1-2 personer, til hele lokationen. Sebastian fik en fast-tilknyttet neuropsykolog tilknyttet på Center for Hjerneskade. Herudover var der jo de ressourcer til rådighed, der til enhver tid måtte være brug for på Center for Hjerneskade.
Kommunen blæste dog på vores indevendinger mod dette sted, og forsatte deres foretagende.
Jeg skal ikke nedgøre det arbejde Kommunikationscentret udfører, eller angribe deres faglige kompetencer. I vores situation stod vi blot med behov for behandling indenfor en given tidsramme, et såkaldt ‘vindue‘, hvor man kan bearbejde/genskabe de skader, der er opstået i forbindelse med ulykken. Kommunikationscentret ville aldrig kunne løfte denne opgave indenfor denne tidsgrænse, og den knappe tid umuliggjorde at vi overhovedet forsøgte dette, for vi havde et klart mål, og havde ikke tid til ‘haglgeværsmetoder’.

3. Citat fra Tårnby kommunes egen interne lægekonsulent (overlæge på området fra Hvidovre hospital):
Tårnbys interne lægevurdering
“Konklusionen må således være at der foreligger en moderat påvirket kognitiv funktion. Det foreslås at man følger den anbefaling der er i den neuropsykologiske undersøgelse fra Center for Hjerneskade, nemlig at pågældende tilbydes den professionelle genoptræning der skal til for at han kan vende tilbage til sin uddannelse.

På spørgsmål stillet af sagsbehandler kan svares at det må konkluderes at pågældende forsat har begrænsninger i arbejdsevnen som følge af trafikuheldet, behandlingstilbuddet indtil videre har været optimalt, og hvorvidt der er permanente begrænsninger i arbejdsevnen er det for tidligt at udtale sig om. Prognosen er imidlertid formentlig relativ god, og det kan gentages at det foreslås at man følger anbefalingerne i udtalelsen fra Center for Hjerneskade nemlig at støtte pågældende til revalidering til et forløb der.”

I Tårnby kommunes øjne står der (hvilket der refereres i det afslag der gives på Center for Hjerneskade):

Tårnbys fortolkning af intern lægeerklæring
“Det konkluderes, at der foreligger en moderat påvirket kognitiv funktion. Behandlingstilbuddet indtil videre har været optimalt, og hvorvidt der er permanente begrænsninger i arbejdsevnen er det for tidligt at udtale sig om. Prognosen er imidlertid god.”
Tårnby måde at citere på
Dette er i Tårnby kommunes øjne samme tekst, med samme indhold. Her citeres ordret fra begge skrivelser.
Jeg synes specielt at en sætning “Prognosen er imidlertid formentlig relativ god”, laves om til “Prognosen er imidlertid god” er en omformulering, lavet direkte med henblik på at regulært lave om i det reelle indhold.

4. “Formålet med behandlingen skal være at pågældende skal kunne genoptage sin uddannelse da der fra farens side ikke er et ønske om at pågældende skal arbejde som ufaglært”

Far ønsker ikke ufaglært søn
Citat fra Tårnby kommunes interne akter.
Generelt burde det vel altid være formålet, at få vedkommende tilbage i så stærk en udgave, så vedkommende er i stand til at varetage sig selv, frem for et livslangt forløb på kommunal genoptræning (især når der er tale om meget unge mennesker, med hele livet foran sig). Tænk at mine udtalelser på den måde, skal føres til protokols ?

5. “Nu har du siddet overfor Sebastian i en lille time – vurderer du at han er klar til at genoptage sin uddannelse ?” forespurgte jeg
“Nej, men det er heller ikke min opgave !” var sagbehandlerens svar.
Fra vores møde med Tårnby kommune i forbindelse med anmodning om revalideringsforløb på Center for Hjerneskade. Det var iøvrigt på dette møde, at jeg blev klar over eksistensen af det interne lægedokument, for det var ellers ikke meningen at jeg skulle have det i hænderne.

6. Fra telefonsamtale med Zimino:
Din egen interne lægekonsulent har anbefalet forløb på Center for hjerneskade – hvordan kan du forsvare et afslag ?”.
Svar:  ”Han er jo også læge – de vil jo behandle alting”.
Må erkende, at jeg var ved at tabe telefonen, over svar af denne kaliber, men man skal være klar til lidt af hvert, når man slås mod kommunen.

Tårnby kommunes udgifter i forbindelse med Sebastians genoptræning på det kognitive område (fase 3) beløb sig samlet til ét stort rundt nul !
Alle udgifter i denne henseende er afholdt med ikke-kommunale midler
Borgmester er gentagne gange forgæves forsøgt at få i tale, i form af personlig samtale – øverste folkevalgte repræsentant, som borgernes garant for at der administreres og forvaltes i henhold til de ønskede retningslinier.
Sekretær Anne Dam, headhuntet til denne forpost for borgmesteren, modnet i pladsanvisningen – øretævernes holdeplads, agerer værn og sikkerhed for borgmesteren, så han ikke generes af borgere. Det lykkedes aldrig at få et personligt møde i stand, trods gentagne forsøg – anmeldte- som uanmeldte, med mulighed for at vende tilbage over flere dage, da jeg var mindre end 5 min. transport fra rådhuset. Eneste kontakt blev telefonisk opkald, og ét skriftligt (totalt uforpligtigende) svar.

1 kommentar

Opgør med ledelse/bestyrelse i Amagerbanken

Spændende udvikling. Gad vide om der bliver tale om økonomiske- eller fængselsstraffe ? Specielt når man tager i betragtning at Tårnbys borgmester Henrik Zimino har siddet med i bestyrelsen i den omtalte periode. Men det ender vel op med at han var repræsentant for Tårnby kommune, så det var i den egenskab, han stillede op, og ikke som privatperson. Mon hele kommunens beboere så har været kriminelle, og derfor skal i fængsel ?

Skriv en kommentar

Velfærdsstaten er i fare

I Dagens medier refereres til en historie i Jyllandsposten ‘Velfærdsstaten er i fare‘, hvori formanden for KL, Jan Trøjborg, slår på tromme for at kommunerne ikke kan klare byrderne ved at holde vores velfærdsstat i luften, og derfor foreslår en række beskæringer i systemet.
Kunne ikke være mere enig, for vi har ganske enkelt ikke råd til at holde et system i luften, båret af skattekroner, hvor så mange mennesker føler at de har ret til en del af kagen.
Mange af punkter kan jeg sagtens se fornuften i, dog er jeg hamrende uenig i SU-lån frem for SU-støtte til kandidat-uddannelsen. Alle er stort set enige i at høj uddannelse i Danmark er eneste vej for vores land. Samtidigt kommer der vedvarende historier op og advarer vores unge mod at gældsætte sig i et sådant omfang, at de er mærket af dette lang tid efter deres uddannelse. Hvis vi vil have at vores unge uddanner sig, i egne OG samfundets interesse, er det da et helt modstridende signal at sende, når man vil tage deres eneste støtteordning fra dem. Dette tiltag vil jo få nogle til at droppe den sidste del at uddannelsen, alene fordi den økonomisk ikke kan hænge sammen for dem, men vil også tvinge de tilbageværende til indtægter, som de jo kun kan hente ved fritidsarbejde, ved siden (og på bekostning) af deres uddannelse.
Nej nej, lad os hjælpe de unge igennem uddannelsessystemet – de skal nok betale dette tilbage i form at skattekroner senere, og jo bedre uddannet de bliver, jo højere indtægter, og dermed højere skatteindbetaling, vil de bidrage med – til vores velfærdssystem, som vi jo bør værne om – i et niveau Danmark kan betale. I dag render vi rundt i en vildfarelse om at systemet er der, når/hvis vi får brug for det, men bliver så skuffede, når vi står med håret i postkassen, og skuffede illusioner, når vi må konstatere at systemet rent faktisk ikke fungerer, som vi regnede med.

P.S. Hvis du har lidt ekstratid burde du gennemlæse kommentarerne til artikel i JP, dét er nu underholdende læsning med indlæg som højesteløn, nulstilling af alle offentlige lønninger fra 2013 og 2 år frem (det skriver han altså), ryddet ud i Kristiansborg “familieforetagenet” (!) og flytning af skat fra arbejde til hus

Skriv en kommentar

Er DU klar over at dette også gælder DIG…..?

Hvordan er dig og dine nærmeste stillet hvis I bliver ramt af f.eks. hjerneblødning, blodprop eller trafikuheld ?
Det er jo akut opståede situationer, som jo også medfører akut behandling/indlæggelse, og det kan kun gå for langsomt, men….
Du skal også være opmærksom på at behandlingsdelen er fase-opdelt.
Fase 1 (direkte behandlingskrævende) og fase 2 (genoptræningsdelen, der udføres under indlæggelsen) ligger i regionsregi, og disse faser har jeg ikke belæg for at kritisere, nærmest tværtimod.
Min store bekymring opstår, når man bliver udskrevet fra hospitalet, og dermed overgår fra fase 2 til fase 3, med mindre man kan blive tildelt et ‘specialiseret’ genoptræningsforløb, frem for et ‘alment’ genoptræningsforløb. Det ‘specialiserede‘ forløb er også regionsafregnet – i modsætning og skærende kontrast til det ‘almene‘ genoptræningsforløb, som er kommunalt finansieret.
Mange af os render rundt i en vildfarelse om at velfærdssystemet holder hånden under os, og en del sover så bedre om natten, med en police til en privat helbredsforsikring liggende under vores pude.
Men er du sikker og garanteret behandling med dette ?
Hvis du f.eks. rammes af en af de tre behandlingskrævende situationer,  jeg omtaler i dette indlæg,  som kræver at du skal have  en mere detaileret og nuanceret genoptræning, end ‘bare‘ lige at komme på fode igen ?
Hvis du f.eks. kommer til at stå i en situation,  som kræver genoptræning af dit hovede, og de kvalifikationer du dagligt benytter dig af hver dag, f.eks. regning, faglige kvalifikationer men også basale funktioner som hukommelse (og andre såkaldte kognitive funktioner). Her skal du have hjælp fra neuropsykologien, og så kan du nemt komme til at stå i en situation, du ikke lige havde regnet med.
Her kommer du nemlig til at stå mellem en lægefaglig og en kommunal vurdering af dine behov, og sidstnævnte prioriterer økonomien meget højt – efter min mening også højere end slutresultatet af din genoptræning, og dermed dine muligheder for at vende tilbage til dit liv – som du kendte det.
Tro endelig ikke at du har andre alternativer, hvis du ikke er tilfreds med det tilbud kommunen så tilbyder (eller rettere – dine pårørende, for det er langt fra sikkert at du selv kan træffe disse beslutninger, endsige overhovedet træffe nogen form for beslutning). Heller ikke din helbredsforsikring kan,  eller vil, gøre noget for dig. Retsligt er der heller ikke noget at komme efter i f.eks. forsikringsmæssigt sammenhæng, da opgaven er placeret i velfærdssystemet, og i denne sammenhæng dermed kommunen.
Du kan gå i dialog med kommunen om af omstøde deres afgørelse (god fornøjelse, og du må endelig væbne dig med tålmodig og kampvilje). Du kan anke kommunens afgørelse i et nævn til dette formål, hvis du kan vente på denne – din situation kan nemlig være at du skal i gang med din genoptræning hurtigst muligt, og at tiden er en væsentlig faktor i din kamp for at vende tilbage. Vær klar over at denne anke har en meget lang (vi taler måneder) behandlingstid, og at reglerne for kommunens afgørelse er meget svagt formuleret, og er elastiske i en sådan grad at du har meget svært ved at få medhold i denne anke, for kommunen kan nemt leve op til deres forpligtelser, uden at du dermed er garanteret din fulde førlighed og kognitive funktioner tilbage af den grund.

Er du stadig ikke tilfreds med dit tilbud – står du reelt nu uden nogen form for behandling, eller krav på noget. Du har ikke RET til noget, så kan kun håbe på en kommunes velvillighed !

Og det giver virkeligt stof til eftertanke.
Liv der reddes, skal også leves !

Fakta:
Over 12.000 rammes årligt af blodpropper og hjerneblødninger.
Næsten 10.000 rammes årligt af traumatiske hjerneskade f.eks. som følge af trafikuheld.
Genoptræning af hjerneskadede er kommunens ansvar.
Påstand:
Kommunen har ikke tilstrækkelig viden på dette område, og prioriterer økonomi over resultat.
Nogle kommuner er væsentligt bedre at blive syg i end andre – Tårnby kommune er en af de værste i hele kongeriget, og er berygtet i hele behandlingssystemet.

Jeg har haft brug for genoptræning af familiemedlem efter et alvorligt trafikuheld, og fik de rigtige behandlinger, med et fantastisk slutresultat – men ikke ved hjælp af kommunen, rettere på trods af kommunen, for det lykkedes aldrig af få den nødvendige genoptræning ud af Tårnby kommune – midlerne måtte findes af andre veje, efter 4 måneders konstant kamp !
Tårnby kommune er nemlig ikke i parløb med den skadesramte, men en direkte modspiller. I Tårnby skal du være rask og betale din skat – og holde dig langt væk fra sociale kasser – uanset hvad dit ærinde så end måtte være.

, , ,

1 kommentar

Bom-penge – endnu en indtægtskilde til rød stues hemmelige finansiering

I dagens medier kan man høre om to forskellige kommunale henvendelser, begge gående ud på at få udspil fra rød stue omhandlende omfang af dette forslag. F.eks. frygter Hvidovre at billister vil ‘stå af i Hvidovre‘, når de skal til København. Tårnby kommune vil omvendt gerne vide om folk fra Amager bliver afskåret fra omverdenen af endnu en mur – vi har jo i forvejen fået en Berlin-mur tværet gennem øen (red. Metro). Skal der så afgifter på at køre på motorvej, og for at køre gennem København bliver det umuligt at forlade øen, uden at skulle betale for det. Man kan da ikke lave et politisk tiltag som i praksis bondefanger et helt lokalsamfund ?
Måske vil Sverige hellere have Amager ? Kunne da være at et årskort til broen kunne løse det åndssvage problem – én gang for alle ?
Lavere skat, bedre samfundsøkonomi, igangværende kraftigt opsving, intet DF (med dertil hørende formand).

Naturligvis vil sagens hovedpersoner, Helle og Villy, ikke udtale sig om sagen FØR valget – tænk hvis nogle vidste, hvad det var de evt. rent faktisk stemte på ?

Skriv en kommentar