Arkiv for oktober 2010

Reformer i Danmark

Ja – lad os da arbejde én ekstra time om ugen – hvis dét kan redde økonomien i danmark, går der ingen stumper af mig af den grund

Ja – lad os da gøre det UDEN lønkompensation – ellers giver det en enorm ekstra offentlig løn-byrde, og det er jo langt fra sikkert at det private i alle sammenhænge har brug for de ekstra timer, som jo så kunne udmønte sig i øget arbejdsløshed i stedet.

Ja – lad os se på efterlønnen – det er IKKE en livsnødvendig folkeret for alle, men for dem med behov, f.eks. fysisk nedslidning o.lign.

Ja – lad os se på børnechecken, måske har nogen mere brug for den end andre – et nøgleord kunne være indtægtsreguleringJa – pensionsalderen skal hæves i samme omfang som gennemsnitslevealderen

Ja – beskæring af dagpengeperiode var nødvendig – når en kurve først udviser stigende tendens i slutningen af dagpengeperioden, kan det kun betyde, at folks indsats for at finde job er større, når man ved, kontanthjælpen venter i horisonten.

Ja – offentlig transport er alt for dyr for forbrugerne.

Nej – transportfradrag er måske ikke skide smart, heller ikke hvis vi vil have skåret ned på Co2-udledningen

Ja – flyt midler fra transportfradraget over til direkte støtte af offentlige transport

Ja – offentlig transport skal drives af staten – det er meningsløst, at der skal genereres overskud på dette, samtidigt med at det får statsstøtte

Nej – en rute mellem to destinationer skal ikke nødvendigvis nedlægges fordi den ikke er rentabel – vi kan ikke tilbyde områder i danmark at det er umulig at komme til og fra ens bolig. Naturligvis skal der være forhold mellem brugere og kørselsinterval, men der SKAL være forbindelser

Nej – hvis vi udliciterer guld-æggene (f.eks. København-Århus) i den offentlige transport, kan f.eks. DSB ikke drive de resterende forbindelser (f.eks. Svendborg-Odense) tilsvarende billigere – gynger og karruseller

Ja – få en linie i sundhedssystemet. Der er ingen idé i at alm. læge er gratis, tandlæge – lille tilskud, høreapparat – stort tilskud, briller – intet tilskud, barnløshed – intet tilskud.

Ja – naturligvis skal det koste at udeblive fra et behandlingstilbud uden varsel

Ja – det private behandlingstilbud skal tages med i betragtning – kan en behandling tilbydes billigere i det private, skylder vi skatteborgerne at vælge den billigste løsning.

Ja – storhospitaler frem for mindre lokale hospitaler, men skadestuer og lægeambulancer skal være mere nærliggende/lokale/tilgængelige

Ja – den danske trækprocent er for høj !

Ja – til en skattefri bundgrænse

Ja – gerne et beskæftigelsesfradragNej – høj indkomst er ikke endbetydende med højERE trækprocent – en trækprocent vil altid trække mere ud af en høj indkomst, end en lav, derfor bidrager højere indtægter i forvejen med højere skattetræk.

Ja – en form for top-skat kan godt komme på tale, men ikke en grænse som rammer størstedelen af danmarks befolkning.

Nej – ikke mere skat, verdens højeste trækprocent MÅ (og SKAL) kunne gøre det

Nej – ALDRIG over 49,9 % i skat, det offentlige skal under ingen omstændigheder have mere end individdet – hverken af første, eller sidst indtjente krone

Nej – ingen beskæringer af SU – alle er enige om at uddannelse er vigtig – for individdet og for samfundet

Nej – uddannelser skal være i grundideen være gratis, og lige for alle – men uddannelsen skal have en eller anden form for relevans – der er ingen ide i at uddanne sig til den sikre arbejdsløshed. En bachelor i oldgræsk filologi med bifag i birkes-frøets forfinelse gennem tiderne bør måske overvejes

Nej – ingen stavnsbinding af uddannede unge – ingen tilbagebetaling af uddannelsen, hverken generelt, eller hvis man f.eks. ikke tager arbejde i danmark i en årrække efter endt uddannelse

Nej – lukkedage i institutionerne skal stoppes – helt – der skal altid være et pasningstilbud til børn, med voksne som børnene er fortrolige med

Ja – institutionerne skal have pasningstilbud til skifteholdsbefolkningen – man burde nok generelt kunne booke pasningstid af hensyn til institutionernes planlægning (hvis det kan virke for et fitness-center må det også kunne fungere andre steder)

Nej – aldrig nogensinde en tvungen madordning i institutionerne, men gerne et frivilligt tilbudJa – lav endelig betalingen af institutionerne være afhængig af brugen heraf. Der er god idé i at et par timers brug af institutionerne om dagen efter skole afregnes billigere end brug af pasningssystemet fra åbningtid til lukketid.

Ja – det er for let at lave socialt bedrag i danmark, og visse overførselsindkomster SKAL tages op til revurdering, såvel selve ordningen, men også den enkelte modtager

Ja – når man ved folkeskolen betragter de mange taxi’er som afleverer børn, og tænker – det betaler forældrene ikke af egen lomme – så mener jeg at der er mange områder, hvor der kan spares ressourcer. Hvis private kan opnå rabatter ved at købe flere varer, MÅ det være muligt at opnå rigtigt fordelagtige ordningen for offentlige indkøb. Det er jo grotesk at en kommunal indkøbt PC, er over dobbelt så dyr, som den koster til et privat hjem.

Ja – biblioteker kunne godt tage betaling for nogle tjenester. Jeg kan – gratis – få et vilkårligt bibliotek i Danmark til at hente et materiale, sende det til mit lokale bibliotek, få dem til at sætte den klar til mig, så jeg bare går ind på en reol, for at hente materialet. Det er OK at det er gratis at benytte bibliotekerne, hvis man selv finder og henter materialerne (taget i betragtning at alternativet er at nogle befolkningsgrupper ellers ikke ville benytte disse faciliteter), men jeg synes godt nok at serviceniveauet er meget højt, når man tager i betragtning, at det er gratis i alle henséender.

Nej – en stigende offentlige sektor er ikke et gode – hver gang den offentlige sektor vokser, stiger behovet for skattekroner

Nej – den danske folkekirke skal ikke gøres uafhængig af staten. Den er en del af vores kultur, og den skal vi holde fast i.

Ja – støt op om grundloven.

Ja – støt op om kongehuset.

Ja – til velfærdssamfundet, men ikke verdens bedste(/dyreste) – på alle områder, dét har et land på Danmarks størrelse ganske enkelt ikke råd til. Ikke alle ydelser under velfærdssystemet skal i alle tilfælde være gratis – man kan nemt forestille sig udvalgte ydelser gøres helt/delvist betalbare.

Nej – til forsørgersamfundet

Nej – til blokpolitik, og partibinding af folketingsmedlemmerne ved afstemninger.

Og så skulle man overveje til få lavet en ændring i grundloven, som forbyder politikere at fremrykke offentlige investeringer, og bruge af det økonomiske råderum.
Samtidigt ville faste valgperioder gøre det muligt for en folketingssamling rent faktisk at arbejde i hele perioden, frem for at være kampklar til valg, noget nær et helt år i forvejen.

1 kommentar