Arkiv for august 2012

Hjerneskade, og manglende eller mangelfuld genoptræning

I dagens medier kan man, igen, læse om kommunernes manglende tildeling af genoptræning i forbindelse med genoptræning af hjerneskadede.
Jeg har jo haft denne erfaring tæt inde på livet og kan kun understøtte disse påstande – kun hensyn til økonomi bliver taget med i betragtning i forbindelse med kommunernes afgørelse og tildeling af genoptræningsforløb..
Afslutningvis kommer en professor dr.jur. Kirsten Ketscher på banen, og forklarer at  man skal gå til det sociale ankenævn i regionen, hvis man nægtes den rigtige behandling. Her må jeg bare indskyde at det er lettere sagt end gjort, da behandlingstiden i omtalte nævn er for langsommelig i disse tilfælde, fordi det er af højeste vigtighed at komme så tidligt i gang med den såkaldte kognitive genoptræning, som overhovedet muligt. I vores tilfælde oplyste kommunen da også venligt om denne mulighed, og forklarede i samme omgang at behandlingstiden er ikke under 3 måneder, hvilket kan medføre uoprettelige skader hos den hjerneskadede.
Den rigtige behandling er også flexibel og gummiagtig formuleret, da kommunerne i forbindelse med kommunalreformen i 2007 indgik en aftale med staten, en aftale som i høj grad bærer præg af at der ikke har været begreber som ret til en vis kvalitet af behandling, igen fordi økonomien har spillet en højere rolle, end det tilbud, kommunerne skal tilbyde. Vores advokat vurderede dengang at man ikke kunne vinde en sag over kommunen i disse situationer, ene og alene fordi borgerne ikke har rettigheder i forbindelse med kvalitet af genoptræningstilbuddet.
Vi blev anbefalet til et højt specialiseret kognitivt genoptræningsforløb, med stor fokus på det neuropsykologiske område – første udkast fra kommunen var en voksenskole. Hospitalerne må kun anbefale behandling, men ikke behandlingssted. Derfor er det umuligt at vinde en sag i ankenævnet over en kommune som tilbyder et genoptræningsforløb med f.eks. neuropsykologer tilknyttet, for det er ikke muligt at få en afklaring på hvornår der er nok ressourcer tilknyttet det pågældende behandlingstilbud, og man kan ikke vente på at se OM tilbuddet måske er rammende, for tiden er en meget vigtig faktor for at opnå det bedste resultat.
Det genoptræningstilbud vi benyttede, blev finansieret helt og aldeles uden kommunale midler, da kommunens tilbud ganske enkelt ikke var tilstrækkelige, ud fra de anbefalinger vi lå inde med, indhentet fra flere forskellige eksperter på området – alle dog tilsidesat fra den administrative kommunale person, der sidder og afgør disse sager, men som ikke har den nødvendige indsigt i behov og kvalitet i forbindelse med genoptræningstilbuddet.

Skriv en kommentar