Archive for category Uddannelse

10 klasse som klargøring til ungdomsuddannelser

Har kun hovedrysten til overs for det gennemført tåbelige forslag om at erstatte 10-klasserne, som vi kender dem i dag, med et alternativ om at gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse.
Der findes jo rent faktisk folk, som af bl.a. modenhedsmæssige årsager, vælger at tage det 10 skoleår, og rent faktisk også får positivt udbytte af dette.
Dette forslag stinker (igen) langt væk af, at man har et problem, som man ønsker at gøre noget ved (respekt for det), men da der ikke er budgetteret med ekstraudgifter i den sammenhæng, må udgifterne jo findes af anden vej, hvorfor man nedlægger det eksisterende tilbud.
Vil politikerne mene at undervisningsniveauet, og indlæringsen som følger heraf, er at et sådant niveau nu, at 10 klassen er overflødig ?

,

1 kommentar

Hænges, eller skydes – alt du gør VIL blive brugt imod dig

Det er også for dårligt !
I dagens medier skal kommunernes anstrengte økonomi igen under pres. Denne gang på nedskæringer/rationaliseringer på skoleområdet. Holbæk kommune har valgt ikke at lukke de mindre lokalskoler, men centralisere administrationen på de større skoler.
Naturligvis stiller en skoleleder op, og kritiserer manglende mod, for man burde have lukket skoler i stedet, frem om den løsning, der nu engang er valgt.
Samme leder havde formodentligt stillet op i samme medier, og argumenteret mod skolelukninger, hvis det var denne løsning, Holbæk havde valgt i stedet.

,

Skriv en kommentar

Hurtigere gennem uddannelsessystemet.

Jeg får ikke noget ekstra ud af det. Jeg får ikke titel eller ekstra SU for at gøre mig hurtigere færdig på min uddannelse“, udtaler en klovn på landsdækkende TV.

Jeg er ikke tilhænger af at presse studier hurtigere igennem, men at høre denne studerende forvente mere i SU, for at gøre sig hurtigere færdig, gør mig lidt trist. Naturligvis er det uddannelsen, der kommer i første række, og de studerende skal ikke hurtigere igennem på bekostning af kvaliteten af uddannelsen. Men…..

Hvorfor er en hurtigere uddannelse, og dermed hurtigere adgang til arbejdsmarkedet ikke gulerod nok ? Hvorfor skal han have mere i statsstøtte (skattefinansieret) ? Han får i forvejen en uddannelse og SU til at hjælpe sig igennem uddannelsen….og så vil han have mere ?

Trist holdning. Hvad med en smule ydmyghed overfor de muligheder, han får at dette land ? Hvis en uddannelse kan gøres hurtigere færdig – hvorfor er det så ikke i den studerendes egen interesse at blive færdig, så hurtigt som muligt ? Uddannelsen er den studerendes primære arbejde, og det er vel såvel samfundets som den studerendes interesse at Danskerne uddannes så godt og højt som muligt, men vel også, i et eller andet omfang, også at denne uddannelse sker i en fornuftig hastighed – uden at gå på kompromis med kvaliteten ?

Skriv en kommentar