Arkiv for marts 2017

CityParkering

Til rette vedkommende i City Parkering A/S

Jeg har modtaget påmindelse vedr. kontrolafgift, som jeg, efter sigende, ikke skulle have betalt.
Først og fremmest er der en årsag til, at den ikke er betalt, nemlig at jeg ikke har modtaget nogen, og stiller mig fuldstændigt uforstående overfor denne henvendelse ?

Det er der en simpel årsag til, nemlig at hverken jeg, eller min bil (AH 14 108), har opholdt mig på omtalte adresse, på nævnte dag og tidspunkt.
Med andre ord bestrider jeg rigtigheden af denne kontrolafgift.

Jeg skal derfor udbede mig billedmateriale som DOKUMENTERER at omtalte automobil skulle have været placeret på omtalte adresse (Ålekistevej 192-196) på omtalte dato (2 Nov 2016 kl. 05.21).

Regner med at høre yderligere fra jer i denne sag.

Hurtigt autosvar:

Tak for Deres mail, som nu bliver videresendt til rette vedkommende.

Vi har pt. en ekstraordinær lang sagsbehandlingstid på op til 15 uger. Sagsbehandlingstiden kan variere afhængig af antallet af opgaver på kontoret.
Er der tale om første-  eller andengangsindsigelse vedrørende en parkeringsafgift, vil De modtage et skriftligt svar retur med posten fra City Parkeringsservice A/S. Indtil da sættes betaling af parkeringsafgiften i bero.
Er der tale om en indsigelse ud over første- og andengangsindsigelse, vil denne ikke blive besvaret af City Parkeringsservice A/S.
Ved sager, der allerede er overdraget til advokat eller inkasso efter betalingsfristens udløb, vil De modtage henvendelse fra enten vores advokat eller det inkassofirma, som sagen er overdraget til.

Svaret tog, ganske rigtigt +15 uger…..

Som det jo TYDELIGT fremgår (AH 14 108)

Kontrolafgift 359706247731

En simpel søgning på nummerplade AY 14 108 udviser:

AY14108

Som sådan set svarer pænt til bødeforlæg:

Der er jo tale om en Honda (og ikke min Fiat) – mit bud ville jo være en tastefejl, på den elektroniske gadget, der benyttes til at udskrive bøder – H og Y ligger lige ved siden af hinanden…

Tastatur

Så jeg måtte jo skrive til dem igen (nu anden gang – sidste gang, som de jo HAR advaret mig om)

Jeg har 9 Marts d.å. modtaget svar (afvisning) fra CityParkering vedr. min indsigelse omkring overnævnte kontrolafgift.

Jeg har ikke parkeret på Ålekistevej +/- 3 måneder fra omtalte dato (2 Nov. 2016)
Dette fastholdes !

Jeg udbad mig billeddokumentation i samme omfang, og har da også modtaget helt utroligt dårlig billeddokumentation, i form af uskarpe og mørke billeder. 
Jeg vil dog imødese evt. kommende henvendelser i denne sag med sindsro, da fremsendte billeder under ingen omstændigheder kan dokumentere, at det er min bil, der er på fremsendte foto. 
Det er IKKE en Fiat Punto (min bil) på billederne, kontrolafgiften skriver dog også at der er tale om en Honda. I sagens natur har jeg aldrig set dette bødeforlæg.
Det (MEGET DÅRLIGE) billede af nummerpladen viser dog også, set med mine øjne, at der er tale om nummerplade AY 14 108, og IKKE min nummerplade AH 14 108.
I jeres afgørelse gør CityParkering (repræsenteret ved Jesper Reimer-Dahl) opmærksom på at CityParkering afviser min indsigelse, og derfor fastholder jeres påståede kontrolafgift, som jo derfor nu vil gå til inkasso 16 Marts 2017.
Jeg kan simpelthen ikke forstå at CityParkering automatafviser indsigelser uden overhovedet at se på henvelsen. Blot 30 sek. undersøgelse af dette MÅ føre frem til den konklusion, at der er tale om en fejl.
 
Dette er anden henvendelse/indsigelse, og ud fra min første henvendelse kan jeg forstå at I også vil behandle denne henvendelse, hvilket jeg gerne vil udbede mig en bekræftelse på (også ud over det automatsvar jeg får i forbindelse med denne henvendelse), da jeg gerne vil vide om jeg kan forvente inkasso/retsag i denne sag – da jeg i sagens natur IKKE har tænkt mig at betale kontrolafgift ud fra jeres seneste henvendelse.

For god ordens skyld ville jeg anbefale at I også vurderede evt. tiltag mod ejeren af AY14108, da jeres dokumentation formodentligt ikke engang ville kunne holde i en retssag, selv om det rent faktisk var det korrekte/implicerede køretøj, der var på billederne.

Jeg er virkeligt duperet over jeres tekst: “Som det fremgår af den vedlagte fotodokumentation, har køretøjet med registreringsnummer AH14108 holdt parkeret på privat område” – hvordan i himlens navn fremgår det dog ud fra det ? For god ordens skyld skal jeg indskyde at ‘H’ og ‘Y’ ligger umiddelbart ved siden af hinanden på et tastatur, at jeg tror jeg parkeringsvagt har fået tastet forkert på den mobile enhed der registreres på, og at ét minuts indsats på nettet viser at AY14108 netop ER en Honda.

Jeg er dog glad for fremsendte dokumentation – nu har jeg da i hvert fald fået sikkerhed for at der absolut intet er at komme efter i forbindelse med omtalte kontrolafgift.

Første gang kan jeg acceptere en fejl, men når CityParkering ukritisk og uden nogen form for kontrol afviser indsigelser, så jeg skal bruge tid og negativ energi på den forsatte behandling, må jeg erkende at min anerkendelse af jeres virksomhed er kraftigt dalende, stort set ikke eksisterende. I skal være mere end velkomne til at kompensere for dette indtryk.

For god ordens skyld er vedhæftet 3 billeder:
1. Jeres billede som, i mine øjne, tydeligt (hvis man kan tale om tydelighed i jeres dokumentation) udviser at der IKKE er tale om mit køretøj AH14108
2. Et tastatur, hvor placering af ‘H’ og ‘Y’ er vist – TYDELIGT og KLART (i modsætning til jeres dokumentation)
3. Et internet-opslag på AY14108 – en Honda !

Jeg må undskylde overfor Thomas Larsen – det er meget mod min overbevisning at lave disse leder-kopier, men jeg føler virkeligt ikke at det er rimeligt at CityParkering ikke undersøger henvendelser overhovedet, men pr. automatik bare afviser, og truer med inkasso og yderligere retsinstanser.

For en sikkerheds skyld fik CityParkering også lige en anbefaling på TrustPilot.dk

Der gik denne gang én time, i modsætning til de +15 uger, den forrige behandling tog, før de endelig kom til fornuft:

Skriv en kommentar