Archive for category Sociale ydelser/bedrag

EU, og sociale ydelser

NEJ, EU ! Der er ikke muligt at sammenligne det sociale velfærdssystem i de enkelte lande, og beslutte at de frit kan flyde mellem medlemslande. Hvis det danske system indbefatter at modtageren af ydelse, f.eks. dagpenge, SKAL stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så ER det sådan ! Det kan og skal EU ikke blande sig i.
Det er præcist denne slags overformynderiske beslutninger befolkningerne er ved at brække sig over. Lad de enkelte lande beslutte og vedtage dette. Der er kæmpe forskelle på velfærdssystemerne i de enkelte medlemslande, og det kan naturligvis ikke være meningen at man skal kunne shoppe hist og pist, og efterfølgende hive høje ydelser, til lande hvor man så kan bruge dem – også uden at moms o.a. ryger tilbage til afsenderlandet. Vi HAR høje sociale ydelser i f.eks. Danmark, men der er forpligtelser med disse, og de SKAL altså også overholdes.
EU MÅ forstå dette, ellers må medlemsskabet tages op til overvejelse – briterne har meldt sig ud, bureaukraterne har givetvis ikke læst skriften på væggen – fællesskabet går i opløsning, hvis der ikke ændres kurs – radikalt.

Det er forfærdenligt igen at se alle politikerne stå og sige at det skal EU ikke blande sig i, men samme politikere rette sig ind efterfølgende, uden at slås mod dette.

Skriv en kommentar

Kontanthjælpsloft, igen igen…

Så har politikerne kastet sig over dette emne igen !

Som sædvanligt, fristes man til at skrive, står de to store politiske fløje og peger fingre af hinanden. Jeg føler virkeligt bare ikke at det er de samme folk politikerne taler om, når de påpeger fejl og dårligdomme ved modstandernes synspunkter.
For naturligvis kan man ikke have folk på kontanthjælp, som ikke gider at tage et job, fordi gevinsten ved at tage et job, ganske enkelt ikke er stor nok, eller fordi det pågældende job ikke passer ind i vedkommendes uddannelse eller lyster til beskæftigelse.
OG naturligvis nytter det ikke at have (socialt) udsatte (værende sig handicappede(og straks vil graden jo også spille ind), psykisk/psykosomatisk, militære veteraner OG en masse andre grupper) inde i samme gryde, som folk, der godt kunne udfylde et arbejde – af en eller anden art.
Socialt bedrageri skal altid bekæmpes – det er vores fælles system, og ingen skal kunne snylte på det. Der skal gøres op med tanken om at have ret til en ydelse eller et tillæg, fordi man i sin subjektive vurdering mener at det er OK i lige denne (læs: min) situation.
Helt konkret har vi det sidste indgreb fra politisk hold ang. kontanthjælp. Jeg kan sagtens se hvad det er man ønsker at opnå, men også at man rammer en helt masse andre mennesker, som burde være sikret at vores velfærdssystem. Umiddelbart tror jeg at man, som minimum, bliver nødt til at adskille/opdele folk i kontanthjælpssystemet sådan, at det er helt klart hvem der er i stand til at udfylde et arbejde (og her skal der ses bort fra uddannelse og hvad man mener, man er sat i verdenen for at lave, og, for den sags skyld, har lyst til at lave), og hvem der ikke er – sidstnævnte må ud af kontanthjælpspuljen, og ind i en dertil indrettet gruppe (ny, hvis systemet ikke har denne mulighed i dag).

Jeg holder meget af det danske velfærdssystem (eller tanken bag den), men mener bestemt også, at der er en gruppe mennesker, som (mis-)bruger denne ordning, og vi have fat i disse, for ikke alene ødelægger de det for de folk, der har brug for disse ordninger, de ødelægger det også for de folk, der betaler til systemet, og mister lysten til at bidrage til det, slet og ret fordi der er en del indlysende misbrug af ordningerne.

Skriv en kommentar

Hurtigere gennem uddannelsessystemet.

Jeg får ikke noget ekstra ud af det. Jeg får ikke titel eller ekstra SU for at gøre mig hurtigere færdig på min uddannelse“, udtaler en klovn på landsdækkende TV.

Jeg er ikke tilhænger af at presse studier hurtigere igennem, men at høre denne studerende forvente mere i SU, for at gøre sig hurtigere færdig, gør mig lidt trist. Naturligvis er det uddannelsen, der kommer i første række, og de studerende skal ikke hurtigere igennem på bekostning af kvaliteten af uddannelsen. Men…..

Hvorfor er en hurtigere uddannelse, og dermed hurtigere adgang til arbejdsmarkedet ikke gulerod nok ? Hvorfor skal han have mere i statsstøtte (skattefinansieret) ? Han får i forvejen en uddannelse og SU til at hjælpe sig igennem uddannelsen….og så vil han have mere ?

Trist holdning. Hvad med en smule ydmyghed overfor de muligheder, han får at dette land ? Hvis en uddannelse kan gøres hurtigere færdig – hvorfor er det så ikke i den studerendes egen interesse at blive færdig, så hurtigt som muligt ? Uddannelsen er den studerendes primære arbejde, og det er vel såvel samfundets som den studerendes interesse at Danskerne uddannes så godt og højt som muligt, men vel også, i et eller andet omfang, også at denne uddannelse sker i en fornuftig hastighed – uden at gå på kompromis med kvaliteten ?

Skriv en kommentar