Arkiv for oktober 2014

Så MÅ EU da lære det…eller ?

Hvor er det dog betryggende og opløftende, at høre at mørkemændene i EU-parlamentet har forstået budskabet fra EU-borgerne i forb.m. netop overståede EP-valg.
I dag kan medierne fortælle, at parlamentet planter deres forslag til formand hos stats- og regeringslederne, så de bare lige skal indstille vedkommende som kommissionsformand. Det er LIGE den slags der skal til for at vende folkestemningen i EU.
Det var så FØRSTE gang, efter valget (vel og mærket ud af ét forsøg), at de med al tydelighed viser, at de tror man bare kan køre videre, som om intet er sket.
Hvis man vælger at forsætte, ud af den gamle vej, uden at erkende at befolkningerne i EU ønsker et andet EU, end det beton-tilhængerne havde forestillet sig, kan man være 100 % sikker på at dette vil medføre at skeptikerne blot bliver styrket fremover. I yderste konsekvens kan dette komme til at koste EU livet. Første udfordring vil komme, når England skal holde deres afstemning om forsat medlemsskab, eller et formaliseret samarbejde med EU skal overtage dette ? Og HVIS dette sker – hvordan man fremadrettet vil forhindre andre lande f.eks. Danmark i at søge samme ordninger ? Altså opnå national selvstændighed, og fastholde fordelene ved et stort marked, hvor varer kan flyde på tværs af grænserne.
Det er jo helt utænkeligt, at England kan få en særaftale, uden at det får meget alvorlige konsekvenser, når andre lande ikke vil kunne opnå disse aftaler…..

Skriv en kommentar

Prioritering af ordensmagtens ressourcer

Det samme hver gang !
Ingen tvivl om at det er forkasteligt at politiet ikke undersøger indbrudssituationer, hvor det skønnes at der ikke er stjålet for mere end kr. 100.000.
Men når dét så er sagt, er det meget fortvivlende at se politikerne, igen, stå fuldkomment uforstående overfor det netop fremlagte faktum. Det er og bliver dem selv, der står for de økonomiske rammer for ordensmagten. Så er der tale om at grænsekontrollen er underprioriteret, og politikerne vil straks se ressourcer flyttet til dette område. Altså lige til det påvises at færselskontrol ikke foretages løbende, ja – eller at de ikke kaster sig frådende over alle indbrud, er mere aktive overfor ulydige ciklister, den administrative behandling har meget lange ventelister o.s.v.
Det ER og BLIVER politikerne, der udstikker rammerne, og de er ALENE ansvarlige, hvis de midler der tildeles, ikke er tilstrækkelige.
Man får, hvad man betaler for.

2 kommentarer