Archive for category Ret og straf

Yayha Hassan på nettet, under varetægtsfængsling

Hvis Yayha Hassan benyttede advokatens mobil til internetbrug (og vel at mærke ikke MÅ have adgang til internet jfv dommer/ret), går jeg ud fra at pågældende advokat ikke kan repræsentere sin klient mere, hvis advokaten ikke har meldt den stjålen.

Er vi virkeligt kommet dertil at folk skal visiteres – ikke alene ved adgang TIL fængslerne, men også FRA fængslerne ? Jeg ser det som en skærpende omstændighed hvis en advokat giver en indsat sin mobil, hvis den indsatte ikke må have kontakt til andre/internettet.

Skriv en kommentar

Endnu engang et valg om EU

Skal/skal ikke ?
Skal vi smide Danmark’s retforbehold i EU overbords ?
Skal vi, i højere grad, lade det være op til folketinget at vælge den rigtige løsning for landet ?

Folketinget er jo sammensat af befolkningen, og bør vel derfor også afspejle befolkningens holdninger og synspunkter…og dog ?

Den politiker du stemmer på, er vel den person du mener bedst kan varetage dine interesser i folketinget ?
Men sætter du dit kryds under hensyntagen til nationale eller europæiske holdninger ?
Vælger du at sætte dit kryds til folketinget, og dermed sammensætter et folketing til at varetage de nationale opgaver, og henlægger EU-sagerne til netop valg til EU ?
Folketinget er jo sammensat ud fra befolkningens holdninger, men stemmefordelingen er jo meget afvigende, når EU-valg kommer på bane, for der er EU-kritiske partier jo en del større, end deres vælgertilslutning til det danske parlament !
Folketinget er, i mine øjne, også mere EU-tilhængere, end befolkningen er, set over en bred kam. Derfor kan man jo godt argumentere for at det faktisk ikke giver befolkningens ønsker, at lade flere EU-afgørelser bragt til afstemning i folketinget ?
Sidst, men ikke mindst, er folkevalgte politikere, gang på gang, blevet hamret på plads, under hensyntagen til den partipolitiske linie, hvorfor det igen ikke er den enkelte folkevalgte’s synspunkt, der nødvendigvis kommer til ordre, når der trykkes på den røde eller grønne knap på tinge, og igen heller ikke sikkert, at de holdninger, politikeren er blevet valgt ud fra, er dem, der bliver arbejdet for, og stemt efter ?

Er JEG EU-skeptisk – udbestridt ja ! Er jeg EU-tilhænger – ja !
Jeg kan nemt se lyset i et udvidet forpligtende samarbejde, mellem selvstændige nationalstater, men det synes jeg bare ikke er det betonparlamentarikerne arbejder hen imod. De arbejder, i langt højere grad, mod et fælles EU, med EU-skatter og flere beslutningsafgørelser i EU – i mine øjne IMOD langt størstedelen af de europæiske vælgeres ønsker.
Danmarks befolkning på 5.659.715 udgør ud af EU’s samlede befolkning på 508.191.116 ca. 1,11% – tror faktisk det er rigtigt godt at et lille land, højt mod nord, selv bestemmer, og ikke lader f.eks. store sydeuropæiske lande, og deres prioriteringer, overskygger de meget små nationers interesser.
Jamen er det ikke sådan demokratiet fungerer ? Jo, men lige nu, står vi i et situation hvor vi selv bestemmer, og jeg er virkelig i syv sind, om vi skal opgive dette, eller fastholde ?

Skriv en kommentar

Prioritering af ordensmagtens ressourcer

Det samme hver gang !
Ingen tvivl om at det er forkasteligt at politiet ikke undersøger indbrudssituationer, hvor det skønnes at der ikke er stjålet for mere end kr. 100.000.
Men når dét så er sagt, er det meget fortvivlende at se politikerne, igen, stå fuldkomment uforstående overfor det netop fremlagte faktum. Det er og bliver dem selv, der står for de økonomiske rammer for ordensmagten. Så er der tale om at grænsekontrollen er underprioriteret, og politikerne vil straks se ressourcer flyttet til dette område. Altså lige til det påvises at færselskontrol ikke foretages løbende, ja – eller at de ikke kaster sig frådende over alle indbrud, er mere aktive overfor ulydige ciklister, den administrative behandling har meget lange ventelister o.s.v.
Det ER og BLIVER politikerne, der udstikker rammerne, og de er ALENE ansvarlige, hvis de midler der tildeles, ikke er tilstrækkelige.
Man får, hvad man betaler for.

2 kommentarer

Manglende linie i strafferetssystemet

Nu vil politikerne sætte strafferammen op til 8 år for konkursrytteri, specielt rockermiljøet indenfor rengøringsbranchen nævnes som årsag.
En spritbilist, der kører for hurtigt, i den modsatte side af vejen, og slår en kvinde, og hendes to børn ihjel, som vel og mærket overholdt hastighedsgrænsen, kørte med sele og i den rigtige side af vejen bliver ikke engang straffet med noget, der bare ligner ?
Jeg kan ikke se linien i strafferetssystemet.
Generelt må man dog konstatere at økonomisk kriminalitet straffes meget hårdt, sammenlignet med rigtigt mange andre forhold.

Skriv en kommentar