Arkiv for april 2013

Seneste nyt i spam/phishing/malware

Seneste skud fra de evigt ny-tænkende folk i den lyssky computer-verden:

Subject : Payment Receipt 22.10 USD *

PayPal Customer,
A charge of 22.10 USD was made to Facebook. from your account.
If you haven’t authorized this charge, please cancel the payment and get a full refund.
Log in as soon as possible to cancel the payment.
Click Here
Thank you for your understanding and cooperation in this matter.

Lets just say we did…..and don’t

Skriv en kommentar

Revision af offentlighedsloven

Jeg har hele tiden undret mig over hvorfor dette tiltag er nødvendigt.
Efter at have set Martin Krasnik have Morten Bødskov under kærlig behandling i deadline (17 April 2013), må jeg erkende, at min undren er blevet overtaget af en regulær bekymring.
Jeg synes det er meget bekymrende at ministeren for området ikke kan, eller vil, komme med ét eneste konkret eksempel på hvilken sag der ikke burde være kommet i offentlighedens søgelys, men som burde have være henlagt i det uvisse.
Stramningerne på området vil bl.a. have kunne forhindre Tamil-sagen, overbetaling af privathospitaler og formodentligt også skrigeskinkens skattesag, til overhovedet at komme i offentlighedens søgelys. Uanset om man er enig eller uenig i sagernes indhold, og konsekvenser, finder jeg det problematisk at befolkningen slet ikke må få kendskab til dette fremover.
Afslutningvis kan jeg ikke lade være med at henlede opmærksomheden på Morten Bødskovs egen video, hvor han snakker om større åbenhed.

Skriv en kommentar

Historien gentager sig selv

Om det er offentligt tandlægetilskud eller, som nu, afgifter på øl og sofavand.
Når politikerne er presset på de økonomiske midler, strammes skruerne altid, f.eks. pris for at gå til tandlæge, eller prisen på øl og vand.
Resultater udebliver heller aldrig.
Når man hæver tilskud på f.eks. tandlæge, stiger antallet af folk, der regelmæssigt går til tandlæge, med øget sundhed til følge…og øgede udgifter for staten som følge. Det reagerer pressede regeringer på, og sænker tilskuddet – og så falder antallet af folk, der besøger tandlægen, underligt nok ?
Samme betragtning sker på afgiftsområdet omkring øl og sofavand.
Når afgifterne hæves, stiger grænsehandel, hvilket man reagerer på denne gang, og formodentligt sænker afgiften. Så stiger det direkte målbare brug, og politikerne vil efterfølgende konstatere at det rammer folkesundheden (samtidigt med at man står og mangler penge i statskassen), hvorfor man hæver afgiften, men det forudsigelige resultat.

Hvis jeg programmerede på den måde, ville jeg blive beskyldt for at have lavet en endeløs løkke, hvilket betragtes som en fejl. Hvis jeg blev ved med at lave samme fejl, kunne jeg ikke beholde jobbet…

Skriv en kommentar