Arkiv for marts 2014

Bataljen om øst og vest

En frontlinje beretning fra et kommunalbestyrelsesmøde, hvor aftenens konfrontation stod om svømmehallen på vestamager.

Af Terkel Spangsbo (Tårnbybladet Marts 2014)

Allerede i 1978 blev området med Vestamagercentret mod vest og Ugandaskoven mod øst udlagt som idrætsområde. Der var satset på en svømmehal, der hvor tennishallen nu ligger og en kommende svømmehal skal så ligge øst for tennishallen

Allerede i 1978 blev området med Vestamagercentret mod vest
og Ugandaskoven mod øst udlagt som idrætsområde. Der var
satset på en svømmehal, der hvor tennishallen nu ligger og en
kommende svømmehal skal så ligge øst for tennishallen

Dette er ikke nødvendigvis en ordret beretning fra februars møde i kommunalbestyrelsen, KB. Måske er den heller ikke 100 procent ret- og sandfærdig, men det er heller ikke løgn. Det er en kommentar som skal læses med det forbehold, at korrespondenten selv har en aktie i det spørgsmål, som gerne skulle stå lysende klart ved artiklens afslutning. Skal/bør politikere tage hinanden og folket med på råd mellem valgene, ellers skal man tage sit mandat så håndfast, at de nærmer sig en §-corydon.
Allerede nu en undertegnede på tynd is i forhold til journalistiske etiske regler, jeg har sat en scene, som kan manipulere læseren i en bestemt retning. Læs dette indlæg med forbehold,men trods alt – jeg var der, da det skete.
Som punkt 3 på KBs møde var spørgsmålet om placering af den kommende svømmehal på Vestamager. Teknisk Forvaltning var kommet med to forslag til Byggeog Ejendomsudvalget, B&E, og der var på forhånd et stort flertal for at lade svømmehallen opføre på området vest for tennishallen ved Vestamager Idrætscenter.

Indhold før placering
Men Frants Nielsen, Venstre, havde bedt om, at få sagen op i KB, da han og flere andre mente, at inden man begyndte at tage delbeslutninger skulle flere kommunale udvalg spørges om deres syn på indholdet udover vand, H2O. Det kunne være Kulturudvalget.
Borgmester Henrik Zimino svarede at det efter Styrelsesloven var B&E, som rettelig var den kommunale politiske enhed, som skulle for totalentreprisen og  først når byggeriet var fuldendt skulle svømmehallen så overdrages til Kulturudvalget, som skulle stå for driften.
– Der er vedtaget en lokalplan 38 i 1978 – og jeg er vist den eneste af det nuværende KB, som var med til den beslutning – og den lokalplan har udlagt området til idrætsformål, så det kan vel ikke komme bag på nogen, at der skal være idrætsanlæg på netop det område.

Det verbale slagsmål
Der var flere, som stod bag Frants Nielsen idé om at lade relevante
fagudvalg komme med udtalelser før nogen beslutninger blev taget. Bjarne Thyregod, Enhedslisten, mente ikke at en lokalplan var et argument.
– Den kan vi jo bare lave om, hvis vi vel, sagde han (i øvrigt vel en stor svømmehal række
bygningsmæssigt række ud over lokalplan 38).
– Det må da være vigtigt at få klarhed over, hvad der skal proppes ind i en svømmehal. Skal der være varmtvandsbassin, indretning til genoptræning, vipper og hvor høje, 25 eller 50 meter på den lange led, gentog Frants Nielsen.
– Der er fornuft i at spørge relevante fagudvalg!
– Ja og hvis der skal svømme arbejdsløse, skal vi vel også spørge Arbejdsmarkedsudvalget, sagde Henrik Zimino.
– Jeg ser Bjarne Thyregods indlæg som en skinmanøvre fordi han slet ikke vil have en svømmehal.
Den samme beskyldning blev dog ikke rettet mod Tommy Frederiksen, De Radikale, som
hellere havde set, at de 100 millioner svømmehallen er sat til at koste, blev brugt på at forbedre skolerne.
– Men jeg har forstået på borgmesteren, at der er penge til det hele, mente Tommy Frederiksen at have hørt.
Borgmesteren fastholdt synspunktet om, at det var B&E som skulle køre hele byggeriet med samme ihærdighed, som en bjørnemor forventes at forsvare sin unge.
Og trods et forslag fra Frants Nielsen om KB vedtog forvaltningens indstilling sammen med tilføjelsen om at ”samtidig anmodes Kulturudvalget og at afgive en udtalelse om udvalget forslag til svømmehallens overordnede funktionalitet”, fik bormesteren sin vilje.
– B&E står for byggeriet af den nye tandklinik og udvidelserne på Pilegårdsskolen og der er der ingen som har blandet sig, sagde han i løbet af debatten.
Det var også B&E som stod på opførelsen af badmintonhallen, som blev fire meter for kort til de påtænkte tv-transmissioner. Det problem klarede badmintonklubben så selv ved at spille sig ned i en division, som tv ikke gider transmitere.

Skriv en kommentar