Skatteudspil, og den evindelige ‘de rige får igen mest’

10 personer går hver dag ud på restaurant og spiser middag sammen.
Den fælles regning på restauranten ender hver dag på 1.000 kroner, og de ti deler den op på nogenlunde samme måde, som vi betaler skatter her i landet.
De første fire – de fattigste – skal derfor ikke betale noget. Den femte skal betale 10 kroner, den sjette 30 kroner, den syvende 70 kroner, den ottende 120 kroner og den niende 180 kroner. Den tiende, den rigeste af dem, skal betale 590 kroner.
Sådan spiser de sammen hver dag, og alle er de glade for den måde, de deler regningen på. Lige ind til restauratøren pludselig giver dem rabat: “Eftersom I er så gode kunder, giver jeg jer 200 kroner i rabat på jeres middage” siger han. En middag for ti personer koster derefter 800 kroner.
Gruppen vil stadig betale regningen på samme måde, som vi betaler skatter her i landet. Så de første fire bliver ikke påvirket: De skal stadig ikke betale.
Men hvad med de seks andre – dem som betaler – hvad skal de gøre? Hvordan skal de fordele rabatten på 200 kroner, så alle får en lige del? Og nu skal man holde ørene stive: De finder ud af, at 200 kroner divideret med seks bliver til 33,33 kroner. Hvis de trækker det beløb fra hver persons andel, skal den femte og sjette person have penge for at spise.
Restauratøren foreslår, at det mest rimelige vil være at reducere hver person regning omtrent jævnt, og han sætter sig til at regne på, hvad hver person skal betale.
Resultatet bliver, at også den femte person kan spise gratis, den sjette skal betale 20 kroner, den syvende 50 kroner, den ottende 90 kroner, den niende 120 kroner. Den tiende skal betale 520 kroner i stedet for de 590. Ergo får alle seks personer en lavere pris end tidligere, og de fire første kan fortsat spise gratis.
Men så er det, at én i selskabet begynder at sammenligne, hvad de hver især har sparet, da de står uden for restauranten og snakker. “Jeg fik kun 10 kroner af de 200 kroner”, begynder den sjette person og peger på den tiende. “Men du tjente 70″. “Præcis”, siger den femte person. “Jeg sparede også bare en 10´er. Det er uretfærdigt, at han fik syv gange mere end mig!”. “Det er sandt”, råber den syvende person. “Hvorfor skal han have 70 kroner, når jeg kun fik 20? De rige skal altid have det bedre!!!”. “Hør et øjeblik”, forsøger de fire første. “Vi fik jo overhovedet ingenting. Det her system udnytter de fattige”.
De ni personer omringer den tiende og giver ham tæsk.
Næste aften kommer han slet ikke til middagen, men de ni andre sætter sig til bordet og spiser uden at vente på den tiende. Da regningen kommer, opdager de noget.
Der mangler 520 kroner…

Skriv en kommentar

CityParkering

Til rette vedkommende i City Parkering A/S

Jeg har modtaget påmindelse vedr. kontrolafgift, som jeg, efter sigende, ikke skulle have betalt.
Først og fremmest er der en årsag til, at den ikke er betalt, nemlig at jeg ikke har modtaget nogen, og stiller mig fuldstændigt uforstående overfor denne henvendelse ?

Det er der en simpel årsag til, nemlig at hverken jeg, eller min bil (AH 14 108), har opholdt mig på omtalte adresse, på nævnte dag og tidspunkt.
Med andre ord bestrider jeg rigtigheden af denne kontrolafgift.

Jeg skal derfor udbede mig billedmateriale som DOKUMENTERER at omtalte automobil skulle have været placeret på omtalte adresse (Ålekistevej 192-196) på omtalte dato (2 Nov 2016 kl. 05.21).

Regner med at høre yderligere fra jer i denne sag.

Hurtigt autosvar:

Tak for Deres mail, som nu bliver videresendt til rette vedkommende.

Vi har pt. en ekstraordinær lang sagsbehandlingstid på op til 15 uger. Sagsbehandlingstiden kan variere afhængig af antallet af opgaver på kontoret.
Er der tale om første-  eller andengangsindsigelse vedrørende en parkeringsafgift, vil De modtage et skriftligt svar retur med posten fra City Parkeringsservice A/S. Indtil da sættes betaling af parkeringsafgiften i bero.
Er der tale om en indsigelse ud over første- og andengangsindsigelse, vil denne ikke blive besvaret af City Parkeringsservice A/S.
Ved sager, der allerede er overdraget til advokat eller inkasso efter betalingsfristens udløb, vil De modtage henvendelse fra enten vores advokat eller det inkassofirma, som sagen er overdraget til.

Svaret tog, ganske rigtigt +15 uger…..

Som det jo TYDELIGT fremgår (AH 14 108)

Kontrolafgift 359706247731

En simpel søgning på nummerplade AY 14 108 udviser:

AY14108

Som sådan set svarer pænt til bødeforlæg:

Der er jo tale om en Honda (og ikke min Fiat) – mit bud ville jo være en tastefejl, på den elektroniske gadget, der benyttes til at udskrive bøder – H og Y ligger lige ved siden af hinanden…

Tastatur

Så jeg måtte jo skrive til dem igen (nu anden gang – sidste gang, som de jo HAR advaret mig om)

Jeg har 9 Marts d.å. modtaget svar (afvisning) fra CityParkering vedr. min indsigelse omkring overnævnte kontrolafgift.

Jeg har ikke parkeret på Ålekistevej +/- 3 måneder fra omtalte dato (2 Nov. 2016)
Dette fastholdes !

Jeg udbad mig billeddokumentation i samme omfang, og har da også modtaget helt utroligt dårlig billeddokumentation, i form af uskarpe og mørke billeder. 
Jeg vil dog imødese evt. kommende henvendelser i denne sag med sindsro, da fremsendte billeder under ingen omstændigheder kan dokumentere, at det er min bil, der er på fremsendte foto. 
Det er IKKE en Fiat Punto (min bil) på billederne, kontrolafgiften skriver dog også at der er tale om en Honda. I sagens natur har jeg aldrig set dette bødeforlæg.
Det (MEGET DÅRLIGE) billede af nummerpladen viser dog også, set med mine øjne, at der er tale om nummerplade AY 14 108, og IKKE min nummerplade AH 14 108.
I jeres afgørelse gør CityParkering (repræsenteret ved Jesper Reimer-Dahl) opmærksom på at CityParkering afviser min indsigelse, og derfor fastholder jeres påståede kontrolafgift, som jo derfor nu vil gå til inkasso 16 Marts 2017.
Jeg kan simpelthen ikke forstå at CityParkering automatafviser indsigelser uden overhovedet at se på henvelsen. Blot 30 sek. undersøgelse af dette MÅ føre frem til den konklusion, at der er tale om en fejl.
 
Dette er anden henvendelse/indsigelse, og ud fra min første henvendelse kan jeg forstå at I også vil behandle denne henvendelse, hvilket jeg gerne vil udbede mig en bekræftelse på (også ud over det automatsvar jeg får i forbindelse med denne henvendelse), da jeg gerne vil vide om jeg kan forvente inkasso/retsag i denne sag – da jeg i sagens natur IKKE har tænkt mig at betale kontrolafgift ud fra jeres seneste henvendelse.

For god ordens skyld ville jeg anbefale at I også vurderede evt. tiltag mod ejeren af AY14108, da jeres dokumentation formodentligt ikke engang ville kunne holde i en retssag, selv om det rent faktisk var det korrekte/implicerede køretøj, der var på billederne.

Jeg er virkeligt duperet over jeres tekst: “Som det fremgår af den vedlagte fotodokumentation, har køretøjet med registreringsnummer AH14108 holdt parkeret på privat område” – hvordan i himlens navn fremgår det dog ud fra det ? For god ordens skyld skal jeg indskyde at ‘H’ og ‘Y’ ligger umiddelbart ved siden af hinanden på et tastatur, at jeg tror jeg parkeringsvagt har fået tastet forkert på den mobile enhed der registreres på, og at ét minuts indsats på nettet viser at AY14108 netop ER en Honda.

Jeg er dog glad for fremsendte dokumentation – nu har jeg da i hvert fald fået sikkerhed for at der absolut intet er at komme efter i forbindelse med omtalte kontrolafgift.

Første gang kan jeg acceptere en fejl, men når CityParkering ukritisk og uden nogen form for kontrol afviser indsigelser, så jeg skal bruge tid og negativ energi på den forsatte behandling, må jeg erkende at min anerkendelse af jeres virksomhed er kraftigt dalende, stort set ikke eksisterende. I skal være mere end velkomne til at kompensere for dette indtryk.

For god ordens skyld er vedhæftet 3 billeder:
1. Jeres billede som, i mine øjne, tydeligt (hvis man kan tale om tydelighed i jeres dokumentation) udviser at der IKKE er tale om mit køretøj AH14108
2. Et tastatur, hvor placering af ‘H’ og ‘Y’ er vist – TYDELIGT og KLART (i modsætning til jeres dokumentation)
3. Et internet-opslag på AY14108 – en Honda !

Jeg må undskylde overfor Thomas Larsen – det er meget mod min overbevisning at lave disse leder-kopier, men jeg føler virkeligt ikke at det er rimeligt at CityParkering ikke undersøger henvendelser overhovedet, men pr. automatik bare afviser, og truer med inkasso og yderligere retsinstanser.

For en sikkerheds skyld fik CityParkering også lige en anbefaling på TrustPilot.dk

Der gik denne gang én time, i modsætning til de +15 uger, den forrige behandling tog, før de endelig kom til fornuft:

Skriv en kommentar

Det går rigtigt godt i, og med, EU…

-Britterne gider ikke være med mere
-Valonerne (og dermed Belgien) kan ikke godkende (samhandels)aftaler
-Danmark kan ikke engang blive enige om en tilvalgsordning (men vi spørger dem bare igen).
-Hver gang er det det enkelte medlemsland, der bliver hængt ud, af de andre medlemslande, som hovedrystende står på kanten, og plejer egne interesser.

Og i morgen, forsætter EU, som i går, alt imens befolkningerne i de enkelte medlemslande tager mere og mere afstand fra den retning EU bevæger sig i.

Skriv en kommentar

Skruen uden ende – skatten !

Så må vi til den igen – SF vil øge skatten, for at finansiere velfærdssystemet – midlertidigt.
Politisk midlertidige løsninger har det bare sådan med at bliver så permanente.
Hvordan et af verdens højest beskattede folkefærd (måske verdens højest beskattede folkefærd) overhovedet kan blive foreslået endnu flere skatter, er mig uforståeligt. Hver gang man »gi’r lidt ekstra« til den fælles kasse, kommer vi nu engang tættere på en beskatning på 100 %.
Nej SF – vi betaler i forvejen meget skat, netop for at holde velfærdsskuden flydende – indse nu at det er tid til at gennemgå velfærdssystemet, med henblik på at få afdækket HVAD der fremadrettet skal være i vores højtprofilerede velfældssystem, og hvad der må ud ! Vi skal have taget dette opgør, for alt for mange områder er dækket af velfærdsgøgeungen, og politikernes manglende mod til at luge ud blandt disse, gør at alle områder undermineres og ender op med løsninger, der er uværdige for modtagerne af disse.

Jakob Ellemann-Jensen: I SF er det vigtigt at give skolebørn morgenmad, i Venstre er det vigtigt at forældrene sørger for at give børnene morgenmad.

Jeg får udslet af at høre en politiker stille sig op og sige: “Jeg er sikker på at danskerne gerne vil betale en flad 50’er mere om måneden, for at….”

Read my lips: No more taxes !

Skriv en kommentar

Ziminos arvtager (Amagerbladet uge 13, 2016)

AF CHEFREDAKTØR JAN JEPPESEN

TÅRNBYS BORGMESTER Henrik Zimino behøver ikke lede med lys og lygte efter sin arvtager i den socialdemokratiske gruppe. Camilla Schwalbe og Allan Andersen er kørt i stilling til at overtage depechen, når bykongen på et eller andet tidspunkt meddeler, at han ikke genopstiller ved kommunalvalget i 2017. Timingen er vigtig. For Henrik Zimino. For efterfølgeren. Og for Socialdemokraterne. Zimino kan gøre sin efterfølger en tjeneste ved at gøre vejen frem mod kommunalvalget så lang, at den nye borgmesterkandidat kan slå sit navn fast hos vælgerne. For partiet er det essentielt at bevare borgmesterposten. Og derfor giver det ingen mening at gamble og måske gøre en ende på uafbrudt socialdemokratisk styre i kommunen, hvis borgmesterkandidaten in spe får alt for kort snor til at føre personlig valgkamp. Camilla Schwalbe er udpeget som forhåndsfavorit. Hun blev valgt som nummer ét på den socialdemokratiske liste forud for valget i 2013, og hun har flere gange afvist, at hun vil opstille til Folketinget.
Jeg vover alligevel pelsen ved at pege på skoleudvalgsformand Allan Andersen som en outsider. Han er en tro partisoldat og har efterhånden været i gamet i mange år. Han han ligner også mere en borgmesterkloning af Zimino end Schwalbe. Bemærkelsesværdigt – og det kan være et tilfælde – er Allan Andersen set ved flere officielle repræsentationsopgaver i følgeskab med Zimino. Kabalen er sandsynligvis allerede lagt, og det kommer næppe til et kampvalg, men spekulationerne om Ziminos arvtager er begyndt og stopper først, når Zimino meddeler, at han vil nyde sit otium efter en lang og ganske glorværdig borgmesterkarriere.

Skriv en kommentar

Yayha Hassan på nettet, under varetægtsfængsling

Hvis Yayha Hassan benyttede advokatens mobil til internetbrug (og vel at mærke ikke MÅ have adgang til internet jfv dommer/ret), går jeg ud fra at pågældende advokat ikke kan repræsentere sin klient mere, hvis advokaten ikke har meldt den stjålen.

Er vi virkeligt kommet dertil at folk skal visiteres – ikke alene ved adgang TIL fængslerne, men også FRA fængslerne ? Jeg ser det som en skærpende omstændighed hvis en advokat giver en indsat sin mobil, hvis den indsatte ikke må have kontakt til andre/internettet.

Skriv en kommentar

F1 kontra fodbold

Der er åbenbart en stor forskel på fodbold og F1. I fodbold er det mål (naah) og tabeller der tæller, hvor stilling efter et F1-løb (Australien) tilsyneladende ikke udviser hvordan ting reelt gik. Der er rigtigt mange sportsjournalister der i disse dage har vældigt travlt med at vise hvorfor miniMag var klasser bedre end Renault-konkurrent Palmer. MiniMag blev nr. 12 i det løb, Palmer nr 11. Det er ganske enkelt én position bedre – punktum. Håber da inderligt at det går ham bedre fremover, og at han vinder samtlige løb over Palmer resten af sæsonen, men resultatet fra første løb taler for sig selv – de var tæt, meget tæt (faktisk kun én position i slutstillingen), men bedste mand fra Renault på dagen er altså ingen andre end Palmer !

Skriv en kommentar

Kontanthjælpsloft, igen igen…

Så har politikerne kastet sig over dette emne igen !

Som sædvanligt, fristes man til at skrive, står de to store politiske fløje og peger fingre af hinanden. Jeg føler virkeligt bare ikke at det er de samme folk politikerne taler om, når de påpeger fejl og dårligdomme ved modstandernes synspunkter.
For naturligvis kan man ikke have folk på kontanthjælp, som ikke gider at tage et job, fordi gevinsten ved at tage et job, ganske enkelt ikke er stor nok, eller fordi det pågældende job ikke passer ind i vedkommendes uddannelse eller lyster til beskæftigelse.
OG naturligvis nytter det ikke at have (socialt) udsatte (værende sig handicappede(og straks vil graden jo også spille ind), psykisk/psykosomatisk, militære veteraner OG en masse andre grupper) inde i samme gryde, som folk, der godt kunne udfylde et arbejde – af en eller anden art.
Socialt bedrageri skal altid bekæmpes – det er vores fælles system, og ingen skal kunne snylte på det. Der skal gøres op med tanken om at have ret til en ydelse eller et tillæg, fordi man i sin subjektive vurdering mener at det er OK i lige denne (læs: min) situation.
Helt konkret har vi det sidste indgreb fra politisk hold ang. kontanthjælp. Jeg kan sagtens se hvad det er man ønsker at opnå, men også at man rammer en helt masse andre mennesker, som burde være sikret at vores velfærdssystem. Umiddelbart tror jeg at man, som minimum, bliver nødt til at adskille/opdele folk i kontanthjælpssystemet sådan, at det er helt klart hvem der er i stand til at udfylde et arbejde (og her skal der ses bort fra uddannelse og hvad man mener, man er sat i verdenen for at lave, og, for den sags skyld, har lyst til at lave), og hvem der ikke er – sidstnævnte må ud af kontanthjælpspuljen, og ind i en dertil indrettet gruppe (ny, hvis systemet ikke har denne mulighed i dag).

Jeg holder meget af det danske velfærdssystem (eller tanken bag den), men mener bestemt også, at der er en gruppe mennesker, som (mis-)bruger denne ordning, og vi have fat i disse, for ikke alene ødelægger de det for de folk, der har brug for disse ordninger, de ødelægger det også for de folk, der betaler til systemet, og mister lysten til at bidrage til det, slet og ret fordi der er en del indlysende misbrug af ordningerne.

Skriv en kommentar

Endnu engang et valg om EU

Skal/skal ikke ?
Skal vi smide Danmark’s retforbehold i EU overbords ?
Skal vi, i højere grad, lade det være op til folketinget at vælge den rigtige løsning for landet ?

Folketinget er jo sammensat af befolkningen, og bør vel derfor også afspejle befolkningens holdninger og synspunkter…og dog ?

Den politiker du stemmer på, er vel den person du mener bedst kan varetage dine interesser i folketinget ?
Men sætter du dit kryds under hensyntagen til nationale eller europæiske holdninger ?
Vælger du at sætte dit kryds til folketinget, og dermed sammensætter et folketing til at varetage de nationale opgaver, og henlægger EU-sagerne til netop valg til EU ?
Folketinget er jo sammensat ud fra befolkningens holdninger, men stemmefordelingen er jo meget afvigende, når EU-valg kommer på bane, for der er EU-kritiske partier jo en del større, end deres vælgertilslutning til det danske parlament !
Folketinget er, i mine øjne, også mere EU-tilhængere, end befolkningen er, set over en bred kam. Derfor kan man jo godt argumentere for at det faktisk ikke giver befolkningens ønsker, at lade flere EU-afgørelser bragt til afstemning i folketinget ?
Sidst, men ikke mindst, er folkevalgte politikere, gang på gang, blevet hamret på plads, under hensyntagen til den partipolitiske linie, hvorfor det igen ikke er den enkelte folkevalgte’s synspunkt, der nødvendigvis kommer til ordre, når der trykkes på den røde eller grønne knap på tinge, og igen heller ikke sikkert, at de holdninger, politikeren er blevet valgt ud fra, er dem, der bliver arbejdet for, og stemt efter ?

Er JEG EU-skeptisk – udbestridt ja ! Er jeg EU-tilhænger – ja !
Jeg kan nemt se lyset i et udvidet forpligtende samarbejde, mellem selvstændige nationalstater, men det synes jeg bare ikke er det betonparlamentarikerne arbejder hen imod. De arbejder, i langt højere grad, mod et fælles EU, med EU-skatter og flere beslutningsafgørelser i EU – i mine øjne IMOD langt størstedelen af de europæiske vælgeres ønsker.
Danmarks befolkning på 5.659.715 udgør ud af EU’s samlede befolkning på 508.191.116 ca. 1,11% – tror faktisk det er rigtigt godt at et lille land, højt mod nord, selv bestemmer, og ikke lader f.eks. store sydeuropæiske lande, og deres prioriteringer, overskygger de meget små nationers interesser.
Jamen er det ikke sådan demokratiet fungerer ? Jo, men lige nu, står vi i et situation hvor vi selv bestemmer, og jeg er virkelig i syv sind, om vi skal opgive dette, eller fastholde ?

Skriv en kommentar

Det var så dette valg – jeg græmmes….

Én ting er at politikere, i en valgkamp, stort set, alle mener det samme. De tør ganske enkelt ikke lægge sig ud med befolkningsgrupper, uanset størrelse. Hvis ét parti rammer noget populært, mener, stort set, alle andre det samme.

Men….

Denne gang har medier, journalister og, ikke mindst, studieværter sat deres, ikke særligt flatterende, aftryk på valgkampen, med Poul Erik Skammelsen og Kåre Quist som de absolut værste i kategorien. Min verdensopfattelse er at de bør følge og kommentere valget, ikke sætte dagsordenen. Adskillige gange har man set politikere komme til skafottet med én plan, som så er blevet totalt fejet af bordet, fordi en udspørger har haft en anden, mere eller mindre, skjult agenda. Havde der så bare været en smule kød på deres forehavende – den ene gang, efter den anden, har det bare vist sig at være en ligegyldig gang meningsløst varm luft. Politikerne har været nødt til at gå med på dette, da de ellers ikke har en chance for at komme til fadet på andre måder. De politikere, som har forsøgt at holde sig til den oprindelige plan, er, gang på gang, blevet afbrudt af den repræsentant for medierne, som de nu har været oppe imod. Medierne har tilranet sig alt for stor en magt, helt generelt, men ikke mindst i en valgkamp. I denne valgkamp har man, i dén grad, fokuseret på at få formet den offentlig holdning, og derved holdt spændingen om udfaldet hen, helt til selve valgdagen. Så kan man nemlig fylde mediefladen radio, tv og netbaséret, og breake den ene ligegyldighed efter den anden, og holde interessen hos brugerne fast.

Det er egentligt et underligt valg denne gang, for jeg tror mange, i bund og grund, helst så helt tredie statsminister, end de to, der er reelle muligheder. Skat, 3GI, udenlandsk leasingkrumspring, fadbamser, Gucci, bilagssager – punkter som har belastet begge, gennem tiderne.

Man forstår mere og mere Egon Olsen’s konklusion: Dette land er for lille for mig – gør med det hvad I vil….

Skriv en kommentar